Eiropas valstu līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR)

Par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas valstu 1970. gada 1. jūlija līgumam attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR)

 

1. pants. 1970. gada 1. jūlijā Ženēvā parakstītais Eiropas valstu līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR) ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms 1. pantā minētais līgums un tā tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Līgums Latvijas Republikā stājas spēkā tā 16. pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

Likums Saeimā pieņemts 1993. gada 2. decembrī.

 

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1993. gada 8. decembrī

Pilns teksts latviešu valodā pieejams šeit.

Pilns teksts angļu valodā pieejams šeit.


Ieteikt šo rakstu