Autotransporta nozares atbildīgās iestādes ETMK atļauju sistēmas dalībvalstīs

Informējam, ka informācija par autotransporta nozares atbildīgām iestādēm ETMK atļauju sistēmas dalībvalstīs ir atrodama Starptautiskā Transporta Foruma mājaslapā.

Mājaslapā ir atrodama kontaktinformācija par atbildīgām iestādēm, kas regulē un uzrauga:

 1. satiksmes noteikumus un autovadītāja apliecības;
 2. atļaujas starptautiskiem autotransporta pārvadājumiem (Eiropas Kopienas atļaujas, vienreizējās atļaujas, EKMT atļauju sistēma ...);
 3. īpašas atļaujas starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem un citi saistītie dokumenti;
 4. T1 dokumenti vai TIR karnetes;
 5. transportlīdzekļu pieļaujamo pilnu masu un izmēriem;
 6. sertifikātiem par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālajām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP);
 7. dokumentiem par veterināro un fitosanitāro kontroli;
 8. ceļu lietošanas maksām;
 9. mehānisko transportlīdzekļu tehniskiem nosacījumiem;
 10. noteikumiem par braukšanas laiku un atpūtas laiku;
 11. noteikumiem par bīstamo kravu pārvadājumiem.

Ieteikt šo rakstu