Sabiedriskā transporta audita nodaļa

Sabiedriskā transporta audita nodaļa nodarbojas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radīto zaudējumu auditu un kontroli; sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares datu apkopošanu un analīzi; piešķirto valsts budžeta dotāciju sadali un piešķiršanu pasažieru pārvadātājiem, lai kompensētu zaudējumus, kas radušies sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas rezultātā; kontroles veikšanu pasažieru pārvadātāju uzņēmumos un republikas pilsētu pašvaldībās, lai pārliecinātos par zaudējumu kompensēšanai paredzēto valsts budžeta līdzekļu likumīgu un lietderīgu piešķiršanu; sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu izpildes kvalitāti.


Nodaļas vadītājs

  • Tālrunis: 67686468; fakss: 67686491

 

Auditori:

  • Tālrunis: 67356131 
  • Tālrunis: 67502867
  • Tālrunis: 67356124

 

Struktūrvienībai pieejamais faksa numurs: 67686491