Juridiskā daļa

Juridiskā daļa nodarbojas ar nepieciešamā juridiskā atbalsta sniegšanu, efektīvas valsts pārvaldes principu ievērošanai; juridisko konsultāciju sniegšanu par sabiedriskā transporta darbību un direkcijas kompetencē esošajiem jautājumiem; visa veida juridiska rakstura dokumentu izstrādi; ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošanu atbilstoši valsts pārvaldes principiem; direkcijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo publisko iepirkumu organizēšanu.


Juridiskās daļas vadītājs

  • Tālrunis: 67686488

 

Galvenais jurists

  • Tālrunis: 67686494

 

Juristi

  • Tālrunis: 67356128
  • Tālrunis: 67686492
  • Tālrunis: 67686466

 

Daļas darbiniekiem pieejamais faksa numurs:  67821107