Finanšu un grāmatvedības daļa

Finanšu un grāmatvedības daļa nodarbojas ar Autotransporta direkcijas finanšu darbības uzskaiti un pārraudzību; uzņēmuma finanšu operāciju un dokumentu – rēķinu, čeku, maksājumu, pavadzīmju utt. – reģistrēšanu specializētā grāmatvedības programmā; finanšu pārskatu un gada pārskatu sagatavošanu; nepieciešamo finanšu resursu plānošanu un Autotransporta direkcijas budžeta sastādīšanu; klientu iemaksu par direkcijas sniegtajiem pakalpojumiem pieņemšanu.


Daļas vadītājs

  • Tālrunis: 67686451

 

Vecākais finanšu analītiķis

  • Tālrunis: 67356016

 

Vecākais grāmatvedis

  • Tālrunis: 67686452

 

Grāmatvedis

  • Tālrunis: 67686431

 

Struktūrvienībai pieejamais faksa numurs: 67821107


Rekvizīti:

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

PVN reģ. Nr. LV 40003429317

Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050

Norēķinu konts: LV57HABA0001408047027

AS "Swedbank", kods: HABALV22