Licencēšanas daļa

Licencēšanas daļa nodarbojas ar komercpārvadājumu ar autotransportu licencēšanas nosacījumu pilnveidošanu atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām, Autotransporta direkcijas autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas komisijas norises nodrošināšanu, autopārvadājumu profesionālās kompetences eksāmenu organizēšanu, tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzēju reģistrāciju un uzraudzību, Taksometru vadītāju reģistrā reģistrēto vadītāju atbilstības uzraudzību, autopārvadātāju informatīvās datu bāzes uzturēšanu un pilnveidošanu, informācijas apmaiņu ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm par pārvadājumu vadītājiem, komercpārvadātājiem un veiktajiem pārkāpumiem un sniedz konsultācijas valsts pārvaldes institūcijām, profesionālām asociācijām, autopārvadātāju uzņēmējsabiedrībām par spēkā esošo nacionālo normatīvo aktu normām un starptautisko autopārvadājumu regulējošiem normatīviem dokumentiem licencēšanas jomā.

 


Daļas vadītājs

  • Tālrunis: 67686454

 

Autopārvadājumu licencēšanas eksperti

  • Tālrunis: 67686436
  • Tālrunis: 67686476

 

Licencēšanas speciālists

  • Tālrunis: 67686437