Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļa

Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļa nodarbojas ar starptautisko autopārvadājumu atļauju un daudzpusējo Eiropas Transporta ministru konferences atļauju izsniegšanu Latvijas pārvadātājiem; pašpārvadājumu sertifikātu, brauciena formulāru u.c. starptautiskajiem pārvadājumiem nepieciešamo dokumentu izsniegšanu; digitālā tahogrāfa karšu sistēmas uzturēšanu; regulāro starptautisko pasažieru pārvadātāju iesniegumu izskatīšanu un maršruta atļauju izsniegšanu; ar kravu un pasažieru pārvadājumiem saistīto datu apkopošanu un analīzi, kā arī, balstoties uz iegūtajiem datiem, rekomendāciju sniegšanu pārvadājumu tirgus attīstībai; ar konsultāciju un informācijas sniegšanu autopārvadātājiem, valsts pārvaldes institūcijām un profesionālajām asociācijām par Eiropas Savienības tiesības aktu, starptautisko nolīgumu, konvenciju, rezolūciju un citu ar nozari saistīto normatīvo aktu prasībām.


Daļas vadītājs

  • Tālrunis: 67686458

 

Starptautisko autopārvadājumu atļauju eksperts

  • Tālrunis: 67686459

 

Digitālā tahogrāfa sistēmas eksperts

  • Tālrunis:  67686462

 

Konsultācijas par:

Starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem

  • Tālrunis:  67686493, 67686463

Starptautiskajiem kravu pārvadājumiem

  • Tālrunis:  67686474, 67686463

Pašpārvadājumu sertifikātiem un starptautisko autopārvadājumu atļaujām

  • Tālrunis:  67686463, 67686459

Bīstamo kravu pārvadājumiem

  • Tālrunis:  67686463

Autovadītāja darba un atpūtas laika uzskaiti, tahogrāfu un digitālā tahogrāfa karšu  izmantošanu

  • Tālrunis:  67686474, 67686462