Vai inovatīvi mobilitātes risinājumi jāmeklē tikai lielpilsētām? VPR septembrī atklās Eiropas mobilitātes semināru ciklu

Diskutējot par mobilitātes jautājumiem, tie arvien vairāk skar ne tikai pārvietošanās problēmas pilsētās, bet liek nākt kopā nozares speciālistiem un pētniekiem, lai risinātu mobilitātes izaicinājumus tieši lauku teritorijās. Šobrīd iedzīvotāju skaita samazinājums lauku apvidos ietekmē arī to iespējas brīvi pārvietoties.  Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana pie esošā pasažieru skaita nav ekonomiski izdevīga un nes lielus zaudējumus. Tomēr vienlaikus tas nav iemesls, lai iedzīvotājiem atņemtu jebkādas iespējas brīvi pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ļaujot tiem nokļūt uz pakalpojumu saņemšanas vietām - ne visiem ir privātās automašīnas vai kaimiņi, kas piedāvā aizvest “pa ceļam”.

Vidzemes plānošanas regions kopā ar projekta “Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos (MAMBA)” partneriem 2018. gada 27. septembrī Rīgā organizē mobilitātes semināru, tieši Latvijā atklājot Eiropas mobilitātes semināru ciklu.

Semināra nosaukums “Vai inovatīvi mobilitātes risinājumi jāmeklē tikai lielpilsētām?” ieskicē gaidāmā pasākuma tematiku. Tā ietvaros dalībniekiem būs iespēja ne tikai uzzināt par šī brīža situāciju un mobilitātes izaicinājumiem lauku reģionos, bet arī iedvesmoties no labajiem piemēriem, kā arī iesaistīties diskusijās par aktuālajiem jautājumiem.

Pasākuma norises laiks un vieta: 2018. gada 27. septembrī, Eiropas Savienības mājā Rīgā (Aspazijas bulvāris 28)

Pasākuma programma: ŠEIT

Reģistrēšanās dalībai pasākumā: ŠEIT (dalība seminārā bez maksas; vietu skaits ierobežots, tāpēc aicinām deleģēt no institūcijas vai organizācijas vienu pārstāvi)

Semināra darba valoda: pasākums notiks angļu valodā, tiks nodrošināta sinhronā tulkošana uz latviešu valodu

 

INOVĀCIJAS: Vai mobilitātes inovācijas attiecas tikai uz lielpilsētām?

Mobilitātes inovāciju virzītāji bieži vien ir lieli privāti uzņēmumi. Saprotams, ka šādi uzņēmumi investē tur, kur tie redz vislielāko tirgus potenciālu, un parasti tas ir lielpilsētās. Savukārt mobilitātes inovācijas lauku teritorijās visdrīzāk ir vietējo iedzīvotāju iniciatīvas, dažkārt pat nekomerciālas dabas, meklējot atbildes atšķirīgām vajadzībām.

Mobilitātes inovācijas lauku teritorijās ir iespējamas, taču tām traucē virkne šķēršļu. Daudzi no tiem ir juridiskas vai strukturālas dabas (piemēram, juridiskie ierobežojumi nekomerciālas automašīnas koplietošanai, vai kombinējot “cilvēka nogādāšana uz pakalpojuma saņemšanas vietu” un “pakalpojuma nogādāšana pie cilvēka”).  Vēl viens no galvenajiem problēmaspektiem – pārāk bieži inovācijas tiek izmēģinātas un testētas pilsētvidē, tās lauku reģionos pēc tam ieviešot 1:1 (kur tās nesasniedz savu potenciālu pilnībā) – netiek attīstītas tieši lauku reģioniem atbilstošas pieejas.

Par Lauku mobilitātes semināriem

Lauku mobilitātes seminārus organizē projekts MAMBA, atspoguļot šī brīža mobilitātes aktualitātes un izaicinājumus lauku teritorijās. Katrs no plānotajiem semināriem tiks veltīts kādai konkrētai tēmai, un uz tiem aicināti gan pētnieki,  gan vietējie lēmumpieņēmēji, gan transporta un mobilitātes profesionāļi, kuri ir ieinteresēti apmainīties ar jauniem mobilitātes risinājumiem tieši lauku teritorijās, vienlaikus meklējot jaunus sadarbības partnerus un gūstot pavisam jaunu redzējumu.

Ar šiem semināriem mēs centīsimies apvienot gan tās zināšanas un pieredzi, kas pieejamas projekta MAMBA partnerībā, gan arī ārpus tās. Semināri tiek veidoti tā, lai tiktu atvēlēts arī pietiekams laiks profesionāļu un praktiķu diskusijām, kurām par pamatu varēs ņemt seminārā piesaistītā lektora ieskicēto problēmu apmēru un konkrētus mobilitātes izaicinājumus. Semināra labo piemēru stāsti iedvesmos un sniegs ierosmi iespējamiem risinājumiem.

Vairāk informācijas projekta MAMBA mājaslapā https://www.mambaproject.eu/events/ un Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv.

 

Jautājumiem: Līga Puriņa-Purīte, projekta MAMBA vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, līga.pp@vidzeme.lv, mob.t. +371 29214024.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv, mob.t. +371 29454752.


Ieteikt šo rakstu