Uzsāks īstenot pilotprojektu “Transports pēc pieprasījuma”

Projekta “Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos (MAMBA)” ietvaros Vidzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, kā arī projekta partneriem – Vidzemes Augstskolu un Autotransporta direkciju, ir uzsācis aktīvu darbu pie pilotprojekta “transports pēc pieprasījuma” uzsākšanas. Tas nozīmē, ka pilotprojektā iekļauto novadu iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja izmantot pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, iepriekš piesakot vēlamā brauciena laiku un mērķi.

Pilotprojektu, kurā iecerēts izmēģināt, kā darbojas “transports pēc pieprasījuma”, paredzēts īstenot Mazsalacas un Alūksnes novados. Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona ieceri pilotprojekta ietvaros plānotie transporta pakalpojumu risinājumi Mazsalacas un Alūksnes novados tiks realizēti nedaudz atšķirīgi ar mērķi pārliecināties, kurš no transporta risinājuma modeļiem Vidzemes reģiona iedzīvotājiem perspektīvā varētu būt vispiemērotākais.

Mazsalacas novadā plānotais “transports pēc pieprasījuma” modelis paredz piedāvāt iedzīvotājiem iespēju saņemt pārvadājumu pakalpojumus visā novada teritorijā – vietās un laikos, kad tas iedzīvotājiem ir nepieciešams un kad nav pieejami regulārie sabiedriskā transporta pakalpojumi. Šādu pārvadājumu izmantošanas mērķi nav ierobežoti, un citu starpā tas varēs tikt izmantots arī kā papildinājums sabiedriskā transporta maršrutu tīklam, piemēram, lai nokļūtu pieturvietā, no kuras var turpināt ceļu uz Rīgu, Valmieru, Rūjienu u.c. ar sabiedriskā transporta maršruta autobusu.

Alūksnes novadā iecerētais “transports pēc pieprasījuma” modelis paredz pārvadājumu pakalpojumus organizēt noteikta maršruta ietvaros, kas izveidots un pielāgots pirms plānotā brauciena, ņemot vērā mobilitātes centrā pieteiktos braucienus. Tiek plānots, ka pārvadājumi šādos maršrutos tiks organizēti Alūksnes novada Mārkalnes, Ilzenes, Alsviķu, Veclaicenes un Jaunlaicenes pagastos vietās, kur regulārie sabiedriskā transporta pārvadājumi šobrīd nav pieejami.

Visus braucienus “transports pēc pieprasījuma” ietvaros iedzīvotāji varēs pieteikt pa tālruni vismaz 24 stundas pirms brauciena. Zvanus pieņems un braucienus koordinēs Vidzemes plānošanas reģionā īpaši izveidota mobilitātes centra darbinieks. Maksa par šādu pārvadājuma pakalpojumu iespēju robežās plānots pielīdzināt sabiedriskā transporta biļetes cenai.

2019.gada 4.martā Mazsalacas novadā un 12. un 13.martā Alūksnes novadā pilotprojekta īstenotāji tikās ar novadu iedzīvotājiem, lai informētu potenciālos pakalpojuma izmantotājus par pilotprojekta piedāvātajā iespējām, kā arī uzklausītu vietējo iedzīvotāju viedokļus par plānotā pārvadājumu pakalpojuma atbilstību iedzīvotāju vajadzībām un viņu pārvietošanās paradumiem.

Abu pilotprojektu testēšana turpināsies apmēram gadu, un to uzsākšana ir iecerēta šī gada maija – jūnija mēnesī. Veiksmīga rezultāta gadījumā šāda veida pakalpojumi varētu tikt iedzīvināti arī citu pašvaldību teritorijās, kur sabiedriskais transports kursē reti, vai nekursē nemaz, un tas varētu kalpot kā sabiedriskā transporta maršrutu tīkla papildinājums.

MAMBAS projekta iniciatīvas - “transports pēc pieprasījuma” iedzīvināšanai teritorijās, kur šobrīd ir nepilnīga sabiedriskā transporta kustība, šī gada 25.marta tikšanās laikā ar projekta īstenotājiem atbalstu  paudis arī satiksmes ministrs Tāli Linkaits, kurš vienlaikus arī uzsvēra valsts atbildību par sabiedriskā transporta maršrutu noteikšanu un nepieciešamību kopīgi meklēt risinājumus sabiedriskā transporta tīklu stiprināšanai attālajos lauku reģionos.

 

“Transports pēc pieprasījuma” pilota testi Mazsalacas un Alūksnes novadā tiek īstenoti Interreg Baltijas jūras reģiona projekta “MAMBA” ietvaros. Projekts MAMBA tiek īstenots,  sadarbojoties projekta partneriem no Vācijas, Polijas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas un Latvijas Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Tā mērķis ir uzlabot mobilitātes  pakalpojumu pieejamību attālajos lauku apvidos un demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos, un pilnveidot transporta pakalpojumu sniedzēju kapacitāti.


Ieteikt šo rakstu