Sabiedriskā transporta padomes sēde: izmaiņas maršrutu tīklā Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Mārupes, Bauskas novados, diskusijas par vilcienu pieturām, kvalitātes prasībām BEMU vilcienos

Ikmēneša Sabiedriskā transporta padomes (STP) sēdē šī gada 29. septembrī tika apstiprinātas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Mārupes un Bauskas novados, kā arī tika diskutēts par dzelzceļa stacijām Jaungulbene, Rumbula, Dārziņi, piemaksām Pierīgā dīzeļvilcienu izmantošanā, kas brauc Pļaviņu, Krustpils virzienā, jauno tarifu un biļešu politiku, kā arī padomes locekļi iepazinās ar kvalitātes prasībām pasažieru ērtībām akumulatoru bateriju elektrovilcienos (BEMU).

Tika lemts atklāt jaunu reģionālās nozīmes autobusu maršrutu nr. Grobiņa-Durbe-Skrunda-Durbe-Grobiņa ar reisiem ik dienu plkst. 05.15 un plkst. 20.01. Pasažieri ērtāk varēs nokļūt Skrundas stacijā, lai ar vilcienu dotos Rīgas vai Liepājas virzienos.

Reģionālās nozīmes maršrutos nr. 5433 Rīga–Jaunmārupe un  nr. 5435 Rīga–Mārupe tiek noteikti attālumi starp pieturām kustības grafikā – 1.6 km (posmā Autoosta – Rīga (Elizabetes iela)). Likumdošana nosaka, ka attālums starp sabiedriskā transporta pieturām apdzīvotās vietās var būt ne mazāks par 800 metriem, bet ārpus tām – par diviem kilometriem.

Saistībā ar jaunizbūvēto Ķekavas apvedceļu, reģionālās nozīmes maršrutā nr. 7480 Rīga–Bauska reisos starp pieturām Rīgas starptautiskā autoosta un Krustkalni attālums turpmāk būs nedaudz garāks - 8.49 km (iepriekš 8.42 km), starp pieturām Krustkalni un Pagrieziens uz Baložiem būs 1.2 km (iepriekš 1.35 km), bet starp pieturām Pagrieziens uz Baložiem un Pagrieziens uz Pļavniekkalnu būs 3.4 km (iepriekš 2.65 km).

Sēdes dalībnieki diskutēja par nepieciešamību noteikt papildu piemaksas dīzeļvilcienos, kas brauc Pļaviņu virzienā, lai veicinātu Pierīgas pasažieru motivāciju vairāk izmantot elektrovilcienus, kas savukārt nebrauc līdz Daugavpilij, Krāslavai, Rēzeknei utt.. Tika lemts A, B un C zonās minētajos vilcienos noteikt piemaksu kopsummā 1 EUR, bet Krāslavas un Rēzeknes ekspresvilcienos noteikt vēl papildus piemaksu 1 EUR apmērā.

Diskusijā par pieturas punkta Jaungulbene atjaunošanu un iekļaušanu vilciena kustības sarakstos līnijā Rīga–Gulbene, kas šobrīd slēgta, tika lemts staciju iekļaut vilcienu kustības grafikos tad, kad to varēs izmantot pasažieri. Šobrīd pašvaldībai ir jāatrisina investīciju jautājumi, lai sakārtotu pievedceļus, esošās pasažieru gaidīšanas platformas un saistīto infrastruktūru. Pieturas punkts būtu posmā starp Cesvaini un Gulbeni, starp šīm stacijām attālums ir aptuveni 40 kilometri.

STP locekļi pārrunāja arī pasažieru iesniegumu par dzelzceļa pieturas punktu Rumbula un  Dārziņi izslēgšanu no vilcienu kustības saraksta ar aicinājumu atcelt augusta sēdē pieņemto lēmumu. Ņemot vērā, ka nākotnē - Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta attīstības plāna ietvaros un vērtējot apkaimju perspektīvo attīstību - minētie pieturas punkti būtu no jauna izveidojami tuvāk pasažieru atrašanās un pārvietošanās punktiem, kā arī sadarbībā ar pašvaldībām un citiem partneriem veicot investīcijas apkārtnes labiekārtošanā un pasažieriem ērtas infrastruktūras izveidē. Tika lemts turpināt diskusijas, iekļaujot papildu izpēti turpmākajiem attīstības scenārijiem, neapturot šī gada 18. augustā pieņemtā lēmumu izpildi.

Sabiedriskā transporta padomes locekļi iepazinās ar kvalitātes prasībām akumulatoru bateriju elektrovilcienu vienību (BEMU) iepirkumā. Kopskaitā plānoti 16 vilcieni (9 pamatpasūtījums un papildu potenciāli vēl 7) ar ES fondu līdzfinansējumu. BEMU - elektrovilciens, kas ārpus elektrificētās zonas brauc, izmantojot bateriju. Kvalitātes prasības ir definētas saistībā ar pasažieru ērtībām.

ATD prezentēja savu sākotnējo redzējumu biļešu veidu attīstībai reģionālās nozīmes sabiedriskajā transportā. Uzsvars tiks likts uz kompleksu risinājumu, kurā ietilpst maršrutu tīkla pārskatīšana, jaunu produktu ieviešana un piedāvājuma uzlabošana, kā arī biļešu maksas politikas maiņa par labu regulārajiem sabiedriskā transporta lietotājiem. Atgādinām, ka darbs pie jaunas reģionālās sabiedriskā transporta tarifu sistēmas sākās šī gada sākumā, un to noteica Ministru kabineta 2023.gada 13.janvāra sēdē pieņemtais lēmums, ar kuru Satiksmes ministrijai tika dots uzdevums sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem kompensācijas apjoma samazināšanai, lai risinātu jautājumu par papildu nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumu segšanai. Minēto uzdevumu var izpildīt gan optimizējot reģionālā sabiedriskā transporta maršruta tīklu, kas kopš 2019. gada ir samazināts par 10% jeb 7,91 miljoniem kilometru, gan pārskatot esošo tarifa sistēmu. Esošā reģionālā sabiedriskā transporta tarifu sistēma Latvijā ir spēkā kopš 2020. gada, taču arī pirms tam tā praktiski nav tikusi reformēta.

Nākamā kārtējā ikmēneša Sabiedriskā transporta padomes sēde šobrīd plānota 2023. gada 27. oktobrī.Papildu informācijai:

Sanita Heinsberga

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: +371 67356129, 29660153

E-pasts: sanita.heinsberga@atd.lv


Ieteikt šo rakstu