Sabiedriskā transporta padome: 2024. gadā turpināsies atbalsts Gulbenes–Alūksnes bānītim, tiks uzsākts ieviest jauno tarifu un biļešu sistēmu

Ikmēneša Sabiedriskā transporta padomes (STP) sēdē šī gada 14. decembrī tika pieņemts lēmums piešķirt finansiālo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotāju mobilitātei ar reģionālo dotēto sabiedrisko transportu 2023. gadā, turpināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu dzelzceļa maršrutā “Gulbene-Alūksne” 2024. gadā, kā arī padomes locekļi diskutēja par budžetu pasūtījumam reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā nākamajam gadam un apstiprināja jaunās reģionālā sabiedriskā transporta biļešu un tarifu sistēma ieviešanu.

STP atbilstoši MK rīkojumam lēma par dotāciju zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem - reģionālās nozīmes pārvadātājiem par 2023. gadā sniegtajiem pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem 1 575 987 eiro apjomā.

STP atbalstīja finansējumu 2024. gadam SIA “Gulbenes–Alūksnes bānītis” tādā apjomā, lai varētu nodrošinātu regulārus pasažieru pārvadājumus pa šaursliežu dzelzceļu savienojumā starp Alūksni un Gulbeni. Tika nolemts aptuveni 139 000 eiro apjomā dotēt pārvadātāja zaudējumu segšanu (izdevumi par degvielu, mašīnistu un konduktoru atalgojums, kompensācija par braukšanas maksas atvieglojumu kategorijas pasažieru pārvadāšanu). Informācijai: Gulbenes–Alūksnes bānītis ir vienīgais pa šaursliežu dzelzceļu kursējošais bānītis Baltijā, kas joprojām nodrošina regulārus pasažieru pārvadājumus un darbojas vairāk nekā 100 gadus 33 kilometru dzelzceļa līnijas garumā. 2023. gada 11 mēnešos tika pārvadāti 18 053 pasažieri, kas ir par 12% vairāk nekā līdzvērtīgā periodā 2022. gadā.

STP diskutēja par 2024. gada valsts budžetā paredzētā finansējuma apjomu saistībā ar valsts pasūtījumu reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, uzdodot ATD līdz 2024. gada 15. janvārim sagatavot priekšlikumus un to ietekmes izvērtējumu, tostarp izskatot iespējas mazināt reģionālās nozīmes maršrutu tīklu. Vienlaikus ATD uzdots februāra sēdē informēt par veikto padziļināto analīzi saistībā ar reģionālās nozīmes maršrutu / reisu, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti uz komerciāliem principiem, turpmāko attīstību.

Lai valsts varētu nodrošināt augstu pakalpojuma kvalitāti, kurā ietilpst arī sabiedriskā transporta biļešu sistēma, arī turpmāk, STP apstiprināja jaunu reģionālā sabiedriskā transporta (autobusi un vilcieni) biļešu un tarifu sistēmu, kas ir solis virzienā – viens tarifs, viena biļete, viens maršrutu tīkls. Vienlaikus STP apstiprināja, ka jaunā tarifu sistēma spēkā stāsies pakāpeniski no 2024. gada 1. aprīļa līdz pat 2025. gada vidum, jo tās ieviešanai ir nepieciešama visu informatīvo sistēmu savstarpēja salāgošana un vienotās biļešu noliktavas integrēšana kopējā transporta biļešu sistēmā, kas ir darbietilpīgs process.

Nākamā kārtējā ikmēneša Sabiedriskā transporta padomes sēde šobrīd plānota 2024. gada 26. janvārī.

 

Par Sabiedriskā transporta padomi

Sabiedriskā transporta padomē ir 10 dalībnieki: pārstāvji no pieciem plānošanas reģioniem, Satiksmes ministrijas un Finanšu ministrijas. Padome tika izveidota 2014. gadā. Plašāka informācija: https://www.atd.lv/lv/jaunumi/sabiedrisk%C4%81-transporta-padome

 

Papildu informācijai:

Sanita Heinsberga

VSIA “Autotransporta direkcija”

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: +371 67356129

E-pasts: sanita.heinsberga@atd.lv


Ieteikt šo rakstu