Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos (MAMBA)

24. septembrī tika organizēta sanāksme, lai valsts līmenī iniciētu diskusiju  par nepieciešamību ieviest alternatīvus mobilitātes risinājumus attālos lauku reģionos. Sanāksmes dalībnieki tika informēti par MAMBA projekta rezultātiem, pilotprojekta “transports pēc pieprasījuma” ieviešanas rezultātiem un secinājumiem, kas jāņem vērā, lai attīstītu alternatīvus mobilitātes risinājumus.

Autotransporta direkcija sanāksme slaikā prezentēja tās izstrādātās  Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana lauku reģionos – politikas vadlīnijas.

Šo vadlīniju mērķis ir sniegt īstenojamas politikas rekomendācijas valsts, reģionālajām un vietējām pārvaldes iestādēm, nevalstiskajām organizācijām (NVO) un transporta pakalpojumu sniedzējiem. Tajās sniegti ieskati juridisko, finansiālo un pārvaldības šķēršļu pārvarēšanā lauku transporta risinājumos, un vadlīniju mērķis ir uzlabot un palielināt gan mobilitāti, gan piekļuvi pakalpojumiem lauku reģionos. Vadlīnijas ir balstītas uz visu, kas apgūts trīs gadu projekta laikā deviņos iesaistītajos reģionos, kuros  veikti pilotprojekti un izveidoti mobilitātes centri. Pilotprojekti veidoja daļu no MAMBA projekta, kuru līdzfinansēja Interreg Baltijas jūras reģiona programma, ietverot tiesību aktu, ekonomisko un sociālo analīzi.

Galvenās rekomendācijas mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšanai lauku apvidos ir šādas:

 1. izstrādāt ilgtermiņa mobilitātes plānošanas rīkus;
 2. uzlabot sociālo integrāciju un piekļuvi pakalpojumiem;
 3. izmēģināt inovatīvus risinājumus, izmantojot mazākus transportlīdzekļus;
 4. atbalstīt pilsoniskās aktivitātes;
 5. apvienot braucienus, lai ietaupītu resursus;
 6. izveidot apstākļus, kas garantē mobilitāti;
 7. atvieglot ar mobilitāti saistītus iepirkumus lauku apvidos;
 8. uzņemties risku un nākt klajā ar inovatīviem risinājumiem;
 9. īstenot digitalizāciju.

 

Diskutējot par galvenajām problēmām, kas saistītas ar uzticamas transporta sistēmas nodrošināšanu lauku apvidos, ir šādas:

 • Augstākas pakalpojumu izmaksas, strādājot plašākā teritorijā ar nelielu iedzīvotāju skaitu.
 • Papildu nepieciešamība pēc valsts finansējuma, jo maršrutos ir mazāk pasažieru un mazāki ieņēmumi no biļešu pārdošanas.
 • Paaugstināta vajadzība pēc vecāka gadagājuma cilvēkiem pieejamiem risinājumiem.
 • Iedzīvotāju skaita samazināšanās (demogrāfiskās izmaiņas), kas izraisa zemāku pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem.

Diskutējot par pakalpojuma “transports pēc pieprasījuma” attīstības iespējām nākotnē, saņemts klātesošo konceptuāls atbalsts jautājuma virzīšanai Satiksmes ministrijā, rosinot papildināt esošo sabiedriskā transports pakalpojumu sistēmu ar alternatīviem risinājumiem vietējo pārvadājumu nodrošināšanai reti apdzīvotās lauku teritorijās.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Autotransporta direkcijas, Vidzemes Augstskolas, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas, klātesot arī pārstāvjiem no plānošanas reģioniem un pašvaldībām. Sanāksmē bija pārstāvēts arī reģionālais pasažieru pārvadātājs VTU Valmiera, kas bija viens no pakalpojuma sniedzējiem pilotprojekta ieviešanas laikā.

Projektu bija iespēja īstenot, izmantojot piesaistītos Eiropas Savienības finanšu līdzekļus, ieviešot projektu “MAMBA” (Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020). www.mambaproject.eu

Ar visiem MAMBA projekta laikā radītajiem produktiem ir iespējams iepazīties šeit: https://www.mambaproject.eu/products/ 

Informāciju sagatavojusi: Autotransporta direkcija.

 

Papildu informācija: 

Ieteikt šo rakstu