Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos (MAMBA)

Autotransporta direkcija aicināta starptautiskā konferencē dalīties pieredzē par transports pēc pieprasījuma iniciatīvas ieviešanu

3., 10.un 17. septembrī Autotransporta direkcija aicināta piedalīties starptautiskā konferencē par mobilitātes iespējām un risinājumiem Baltijas jūras reģiona valstīs. Tiešsaistes konference “Vai laukiem Eiropā vairs nav nākotnes? Kā pārraut apburto loku ar veiksmīgiem mobilitātes un pieejamības risinājumiem?” (No future for rural Europe? Breaking the vicious circle with successful mobility and accessibility ideas”) tiek organizēta trīs daļās – 3. septembrī, 10. septembrī un 17. septembrī no plkst.11.00 līdz 12.30 (atbilstoši Austrumeiropas laikam), un tā ir uzskatāma par Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “MAMBA” noslēguma pasākumu.

Trīs dienu laikā konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar dažādiem mobilitātes risinājumiem arī citās valstīs, kuras tika testētas Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta MAMBA ietvaros, tai skaitā  arī “transports pēc pieprasījuma” iniciatīva.

Konferences programma

#1 sesija (03.09.): ainas iestatīšana, problēmas izpēte. Pirmajā no trim tīmekļa konferenču sesijām galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, lai noteiktu situāciju un izpētītu, kādi ir ar lauku mobilitāti saistītie uzdevumi. Šajā sesijā notiks prezentācijas ar attiecīgiem rādītājiem mobilitātes jomā, kā arī iespēja pievienoties mazākām sesijām ar iespēju apmainīties ar zināšanām par vairākām tēmām, tai skaitā par dzimumu jautājumiem, transporta nabadzību un daudz ko citu.

#2 sesija (10.09.): apburtā loka apgūšana ar veiksmīgiem mobilitātes un pieejamības risinājumiem pieredze no MAMBAS un citām valstīm. Otrajā sesijā tiks pievērsta uzmanība uz vairākiem panākumiem lauku mobilitātes jomā, ko sniegs MAMBA un līdzīgi projekti un iniciatīvas. Četri iedvesmojoši stāsti no dažādām Eiropas daļām parādīs, kā viņiem izdevās padarīt savu reģionu par labāku vietu.

#3 sesija (17.09.): mobilitātes politika var pavērt ceļu labākai mobilitātei un pieejamībai lauku apvidos? Iepriekšējās sesijās mēs attīstījām situācijas izpratni un uzzinājām, kā ikviens var veikt pārmaiņas ļoti praktiskā līmenī. Taču mobilitāte nav tikai praktiķu vietējā atbildība uz vietas. Virzīsim vienu līmeni uz augšu: kā lēmumu pieņēmēji var veicināt labākus apstākļus novatoriskām pieejām mobilitātei un pieejamībai lauku Eiropā? Mēs pulcināsim ekspertus no politikas, administrācijas un akadēmiskās aprindas, lai apspriestu, kā lēmumu pieņēmēji var palīdzēt šo problēmu risināšanā.

Projektu bija iespēja īstenot, izmantojot piesaistītos Eiropas Savienības finanšu līdzekļus, ieviešot projektu “MAMBA” (Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020). www.mambaproject.eu

Informāciju sagatavojusi: Autotransporta direkcija.


Ieteikt šo rakstu