Iepirkumu konkursa ietvaros ATD ir saņēmusi piedāvājumus bateriju elektrovilcienu iegādei

Saskaņā ar iepirkuma konkursa “Jaunu pasažieru pārvadāšanai paredzētu akumulatoru bateriju elektrovilcienu vienību (BEMU) piegāde” prasībām pretendentiem, kuri konkursa pirmajā kārtā tika atzīti par atbilstošiem konkursa nolikumā noteiktajām prasībām (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.”, personu apvienība “ŠKODA TRANSPORTATION a.s. – ŠKODA VAGONKA a.s.” un “Stadler Polska Sp. z o.o.”) līdz šī gada 25. aprīlim bija jāiesniedz savi piedāvājumi bateriju elektrovilcienu iegādei. ATD Iepirkumu komisija, uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi Elektronisko iepirkumu sistēmā, konstatēja, ka savus piedāvājumus ir iesnieguši divi no trīs atlasītajiem kandidātiem – personu apvienība “ŠKODA TRANSPORTATION - ŠKODA VAGONKA” un “Stadler Polska Sp. z o.o.”. Sīkāk iepazīstoties ar iesniegtajiem piedāvājumiem, Iepirkumu komisija konstatēja, ka tikai kandidāts – personu apvienība “ŠKODA TRANSPORTATION - ŠKODA VAGONKA” ir iesniedzis pilnvērtīgu piedāvājumu, savukārt otra kandidāta – “Stadler Polska Sp. z o.o.” iesniegtie dokumenti neatbilst iepirkuma konkursā noteiktajām prasībām. Līdz ar to Iepirkumu komisija konstatē, ka faktiski ir iesniegts tikai viens vērtējams piedāvājums, kuru Iepirkumu komisija turpinās vērtēt konkursa procedūras ar sarunām 2. posma ietvaros.

ATD atgādina, ka, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu un Latvijas valsts budžeta finanšu resursus, paredzēts iegādāties 9 pasažieru pārvadāšanai paredzētu akumulatoru bateriju elektrovilcienu vienības. Iepirkuma dokumentācijā ir paredzēta iespēja papildu finanšu iespēju rašanas gadījumā iegādāties vēl papildus vienības.

2023. gada 29. septembrī Sabiedriskā transporta padome (STP) pieņēma zināšanai ATD sagatavoto informāciju par akumulatoru bateriju elektrovilcienu vienībām (BEMU) izvirzāmajām kvalitātes prasībām. Vilcieniem jābūt aprīkotiem ar pasažieru informācijas sistēmu, videonovērošanu, wi-fi, atkritumu tvertnēm, sanitāro mezglu. Noteikts arī sēdvietu daudzums un izvietojums, galdu izvietojums, velonovietnes u.c. Visos vilcienos būs nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem atbilstoši standartiem, ko nosaka Eiropas Savienības savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas dzelzceļa ritekļiem. Par būtisku faktoru ir noteikta arī akumulatoru kvalitāte – bateriju vilciena minimālam nobraukumam bez uzlādes jābūt aptuveni 100 km.

Paredzēts, ka jaunie bateriju elektrovilcieni kursēs maršrutos Bolderāja-Rīga-Sigulda; Rīga-Madona un Rīga-Dobele, taču iespējami arī citi maršruti, piemēram, perspektīvā aptverot arī citus galamērķus, kā Cēsis, Valmiera un citas pilsētas. Tādējādi tuvāko gadu laikā tiks ne tikai būtiski uzlabotas ērtības pasažieriem un mobilitātes ātrums, bet arī nodrošināts videi draudzīgāks transports ar ļoti zemu trokšņa līmeni – bateriju vilcieni ir klusāki, līdz ar to arī draudzīgāki gan pasažieriem, gan iedzīvotājiem, kuri dzīvo dzelzceļa sliežu tuvumā.

 

Papildu informācijai:

Viktors Zaķis,

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Tālr.: + 371 67686485,

E-pasts: viktors.zakis@atd.lv


Ieteikt šo rakstu