Braukšanas maksas atvieglojumi

Sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumus ir tiesības saņemt vairākām pasažieru kategorijām visos 1059 reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes autobusu maršrutos un 11 vilcienu maršrutos. Personas ar I vai II grupas invaliditāti un viņu pavadoņi braukšanas maksas atvieglojumus var saņemt arī pilsētas nozīmes maršrutos. Pasažieriem, kuri par braucienu sabiedriskajā transportā ir tiesīgi saņemt atlaidi 100% apmērā, tiek izsniegta nulles vērtības biļete. Savukārt pasažieri, kuriem valsts daļēji apmaksā braucienu, iegādājas biļeti ar atlaidi.

Pasažieri, kuriem valsts apmaksā braucienu 100% apmērā reģionālajos autobusu un vilcienu, kā arī pilsētas nozīmes maršrutos:

  • personas ar I vai II grupas invaliditāti, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti. Lai saņemtu atlaidi, pasažierim ir jāuzrāda invaliditātes apliecība.

Pasažieri, kuriem valsts apmaksā braucienu 100% apmērā reģionālajos autobusu un vilcienu maršrutos:

  • pirmskolas vecuma bērni. Bērni līdz septiņu gadu vecumam sabiedriskajā transportā nevar atrasties patstāvīgi. Autobusa vadītājs un kontrolieris, konduktors vilcienā, pārdevējs biļešu kasē ir tiesīgs pieprasīt uzrādīt bērna vecumu apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti;
  • bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Lai saņemtu atlaidi, pasažierim ir jāuzrāda apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;
  • politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki. Lai saņemtu atlaidi, pasažierim ir jāuzrāda attiecīgi politiski represētās personas apliecība vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība.

Daudzbērnu ģimenes locekļi un ģimenes, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai persona līdz 24 gadu vecumam, ja tai noteikta I un II grupas invaliditāte, un kurām ir piešķirta apliecība Goda ģimene, uzrādot 3+ Ģimenes karti vai Goda ģimenes apliecību un personu apliecinošu dokumentu (pasi / ID karti) vai skolēna / studenta apliecību, var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos:

  • 50% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas;
  • 40% apmērā no abonementa biļetes cenas;
  • 90% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas var saņemt skolēni;
  • 90% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas var saņemt studenti līdz 24 gadu vecumam;
  • 100% apmērā valsts svētku dienās: 4.maijā, 11.novembrī un 18.novembrī.

Dokumentiem, kas apliecina pasažiera tiesības saņemt atlaidi, jābūt līdzi gan biļetes iegādes brīdī, gan arī brauciena laikā.

Braukšanas maksas atvieglojumu veidi, to apmērs un pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, noteiktas Ministru kabineta 22.06.2021. noteikumos Nr. 414 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”.


Ieteikt šo rakstu