Autotransporta direkcijas valde apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieteikuma

Autotransporta direkcijas valde apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieteikuma katra mēneša otrajā pirmdienā no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00 Autotransporta direkcijas telpās Vaļņu ielā 30, Rīgā. Ja apmeklētāju pieņemšanas diena ir svētku diena, apmeklētājus pieņem darba dienā pirms attiecīgās svētku dienas. Pieteikties apmeklējumam iespējams vismaz trīs darba dienas pirms apmeklētāju pieņemšanas dienas:

  • klātienē Autotransporta direkcijas klientu apkalpošanas centrā un reģionālajās nodaļās, aizpildot pieteikuma veidlapu;
  • pa tālruni 67356018, norādot risināmo jautājumu vai problēmu un vēlamo apmeklējuma laiku;
  • elektroniski, nosūtot uz e-pastu atd@atd.lv aizpildītu pieteikuma veidlapu.

Divu darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas Autotransporta direkcija informē pieteikuma iesniedzēju par pieņemšanu, atbilstoši pieteikumā norādītajam saziņas veidam. Ja pārrunājamais jautājums nav Autotransporta direkcijas kompetencē, Autotransporta direkcija pieteikuma iesniedzēju informē par kompetento institūciju jautājuma risināšanai.


Ieteikt šo rakstu