ATD izsniegusi atļauju uzņēmumam “Liepājas autobusu parks” komercreisu veikšanai maršrutā Rīga–Liepāja

Maršrutā Rīga–Liepāja ATD ir izsniegusi atļauju komercreisu veikšanai arī AS “Liepājas autobusu parks”. Minētais uzņēmums ir otrais pārvadātājs papildu “Lux Express”, kas minētajā maršrutā saskata potenciālu komercdarbībai sabiedriskā transporta tirgū un spēj nodrošināt piedāvājumu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā bez valsts dotācijas.

Atļauja izsniegta, balstoties uz Sabiedriskā transporta padomes šī gada 1. marta lēmumu par jauna komerciālā maršruta izveidošanu. Plānots, ka plašāks komercreisu piedāvājums, kas tiek nodrošināts papildu valsts dotētajiem reisiem, piesaistīs sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanai lielāku sabiedrības daļu un pakāpeniski veicinās mobilitātes paradumu maiņu, mazāk izmantojot privāto automašīnu.

Maršrutā izveidotais laika intervāls nedrīkst būt mazāks par 20 minūtēm starp valsts dotētajiem maršrutiem un komerciālajiem maršrutiem. Pārvadātājs komercreisu izpildi uzsāk no šī gada 2. maija.

ATD atgādina: saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 486 “Noteikumi par iekšzemes regulārajiem pasažieru komerciālajiem pārvadājumiem ar autobusu” jauna komerciālā maršruta (reisa) izveidošanu vai esoša komerciālā maršruta (reisa) grozīšanu var ierosināt Sabiedriskā transporta padome, pārvadātājs, kā arī jebkura juridiska vai fiziska persona, pamatojot ierosināto izmaiņu nepieciešamību. Vienlaikus pārvadātājs pats nosaka pārvadājuma (biļetes) cenu un atlaižu politiku, var veikt grozījumus reisos – kursēšanas grafikos, shēmās un apkalpojamo pieturu klāstā, galapunktos, var ierosināt neierobežotu skaitu jaunu reisu, ko izpildīt. Pārvadātājam jāizpilda minimālās tehniskās transportlīdzekļu un kvalitātes prasības reisu apkalpošanā, kas noteiktas Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 486 “Noteikumi par iekšzemes regulārajiem pasažieru komerciālajiem pārvadājumiem ar autobusu”. Vienlaikus pasažieri, kuriem pienākas braukšanas maksas atvieglojumi, var izmantot arī maršrutus uz komerciāliem principiem kā līdz šim.

Atbilstoši STP lēmumiem šobrīd maršrutus uz komerciāliem principiem var izpildīt savienojumos Rīga–Salaspils, Rīga–Liepāja un Rīga–Daugavpils.

 

Papildu informācijai:

Sanita Heinsberga

VSIA “Autotransporta direkcija”

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: +371 67356129

E-pasts: sanita.heinsberga@atd.lv 


Ieteikt šo rakstu