2023. gada kampaņas "Mazs pasažieris - lielāka uzmanība" materiāli skolām, vecākiem, bērniem, sabiedrībai

 

OMNIBUS APTAUJA

(sadarbībā ar pētījuma aģentūru "Norstat", 2023. gada septembris, 328 respondenti)

Aptaujas jautājums: Ar kādām problēmsituācijām ir saskāries/-ušies Jūsu bērns/-i, pārvietojoties bez pieaugušā pavadības? 

Atbildes:


 

INFORMATĪVAIS MATERIĀLS 

(PDF MATERIĀLS)


 

DROŠA CEĻA SKAITĀMPANTIŅŠ

(YOUTUBE VIDEO)