Licence kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem (maiņa)

Licence kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem (maiņa)

Pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas no uzņēmuma konta ir maksājama valsts nodeva € 8.00, atbilstoši 2018. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”. Valsts kases maksājuma konts nodevas apmaksai nr. LV72TREL1060170921910, reģistrācijas numurs: 90000050138, BIC kods: TRELLV22.


Share this article