Bīstamo kravu pārvadājumu drošības padomnieku eksāmeni

Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas eksāmeni notiek saskaņā ar 2006.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.156 Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā noteikto kārtību.

Nākamais bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas eksāmens norisināsies 2020. gada 7. augustā plkst. 09.30 Bauskas ielā 86, Rīgā.

Eksāmenam jāpiesakās, aizpildot un nosūtot pieteikuma anketu (skatīt zemāk) ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pirms eksāmena datuma (līdz plkst.13.00) uz e-pasta adresi pieteikumi@atd.lv.

Eksāmenā var piedalīties ne vairāk kā 14 personas. Ja piesakās četras un mazāk personas, eksāmens tiek atcelts.

Mācību iestādēm par apmācāmajām grupām un nepieciešamību eksāmenam lūdzam informēt savlaicīgi (vismaz 10 darba dienas iepriekš).

Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam eksāmenam pieteikties laikus!

Additional information: 
AttachmentSize
Pieteikuma anketa
33.52 KB

Share this article