Braukšanas ierobežojumi Nīderlandē 2024. gadā

Nīderlandē nav spēkā esošu braukšanas ierobežojumu brīvdienās un valsts noteiktās svētku dienās.

Informāciju par braukšanas ierobežojumiem, veicot bīstamo kravu (ADR), lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumus, skatīt zemāk pie papildu informācijas.