Tranzīta autopārvadājumi caur Kazahstānu jāreģistrē elektroniski

Saskaņā ar Kazahstānas Republikas Investīciju un Attīstības ministrijas sniegto informāciju Latvijas pārvadātājiem turpmāk jāreģistrē visi autopārvadājumi, kas tiks veikti tranzītā caur Kazahstānu, izmantojot informācijas sistēmu SATTI SAPAR (turpmāk – sistēma).

Šī sistēma ļauj pārvadātājam samazināt kravu piegādes laikus, braucot tranzītā caur Kazahstānu bez pārbaudēm uz robežas. Pārvadātājs reģistrē plānoto tranzīta autopārvadājumu sistēmas mājaslapā www.sattisapar.gov.kz, norādot datus par robežas šķērsošanas vietām un datumiem, Kazahstānas atļaujas numuru, kas derīga tranzīta autopārvadājumiem, un transportlīdzekļu sastāva valsts reģistrācijas numurus. Sistēma pārbauda datus, piešķir tranzīta autopārvadājumam unikālu numuru un elektroniski reģistrē iesniegto informāciju. Šo sistēmas reģistrēto dokumentu obligāti jāizdrukā un šķērsojot robežu tas ir jāuzrāda transporta kontroles darbiniekam kopā ar Kazahstānas atļauju, kas derīga tranzīta autopārvadājumiem.