Par īpatnību apstiprināšanu trešo valstu kravu starptautiskiem autopārvadājumiem Krievijā - Pavēle Nr.301 (papildināts 07.12.2017)

Vēršam autopārvadātāju uzmanību uz to, ka Krievijas Federācijas Transporta ministrijas 2017.gada 17.oktobra Pavēle Nr.447 groza zemāk minēto Pavēli Nr.301. Pagaidām izmaiņas tiek pētītas un par tām informēsim tuvākajā laikā.

Iepriekš tika informēts, ka Krievijas Federācijas Transporta ministrijas 2016.gada 30.augusta Pavēle Nr.255 groza, atceļot iepriekš minētās Pavēles Nr.301 4. punkta g) apakšpunktu un 10. punkta b) apakšpunktu. Tas nozīmē, ka no 2017. gada 1. janvāra kravu autopārvadājumus no muitas noliktavām vai citām vietām, kur krava tiek izkrauta no viena transportlīdzekļa un iekrauta citā transportlīdzeklī, uz Krieviju, izmantojot Krievijas divpusējās atļaujas, iespējams veikt ar iepriekšējās CMR pavadzīmes kopiju, kas pierāda konkrētās kravas ceļu līdz vietai, kur krava tika pārkrauta vai ar kravas nosūtītāja vai saņēmēja rīkojumu par kravas tālāku transportēšanu.

Svarīgi ievērot, ka kravu pārvadājuma CMR pavadzīmes 4.ailē (informācija par kravas iekraušanas vietu) ir jābūt norādītai precīzai iekraušanas vietai (pilna adrese) un iekraušanas datumam.

Pielikumā Pavēles Nr.301 svarīgāko punktu apkopojums.

Savukārt 2016.gada 15.martā tika publicēta Krievijas Federācijas Transporta ministrijas Pavēle Nr.62 “Par grozījumiem īpatnību apstiprināšanā trešo valstu kravu starptautiskiem autopārvadājumiem, kuri apstiprināti ar Krievijas Federācijas Transporta ministrijas Pavēli Nr.301” (О внесении изменений в Особенности выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 301), kura paredz samazināt kontrolējošām institūcijām uzrādāmo kravas pavaddokumentu skaitu. Šie grozījumi stājas spēkā 2016.gada 17.aprīlī.

Atgādinam, ka 2015.gada 14.oktobrī tika izdota Krievijas Federācijas Transporta ministrijas Pavēle Nr.301 “Par īpatnību apstiprināšanu trešo valstu kravu starptautiskiem autopārvadājumiem” (Об утверждении Особенностей выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств).