Norvēģijas minimālās algas noteikumi veicot kravas autopārvadājumus

Norvēģijas darbaspēka tarifu komiteja (Tariffnemda) pieņēma kolektīvās vienošanās vispārīgos noteikumus, saskaņā ar kuriem no 2015.gada 1. jūlija autovadītājiem, kuru transportlīdzekļu pilna masa ir lielākā par 3,5 tonnām ir jāsaņem minimālo darba algu 158,32 Norvēģijas kronas/stundā (17,98 pēc valūtas kursa 29.06 2015) papildus dienas naudai. Dienas naudai ir jābūt ne mazākai kā likmei, ko ir aprēķinājušas Norvēģijas kompetentās iestādes un kura nav apliekama ar nodokli. Šobrīd tā ir 307 Norvēģijas kronas (34,86 pēc valūtas kursa 29.06 2015). Par katrām astoņām stundām autovadītājam pienākas 1/3 no šīs likmes. Šīs kolektīvās vienošanās noteikumu ievērošanu kontrolēs Norvēģijas darba inspekcija (Arbeidstilsynet), bet pagaidām nav zināms kādā veidā šīs kontroles notiks.

Noteikumi attiecas uz autovadītājiem, kas ir nodarbināti norvēģu vai ārzemju transporta uzņēmumos, ja iekšzemes autopārvadājums (kabotāža) vai starptautiskais autopārvadājums ir pasūtīts Norvēģijā. Savukārt , ja autopārvadājums ir pasūtīts no ārzemēm, tad šie noteikumi neattiecas uz autovadītājiem. Noteikumi neattiecas arī uz pašpārvadājumiem, uz mācekļiem, kas apmeklē braukšanas apmācības vai autovadītājiem, kuri saņem sociālos pabalstus.

Noteikumi paredz solidāru atbildību par minimālās algas, atvaļinājuma naudas un dienas naudas izmaksāšanas pārkāpumiem, kas nozīmē, ka transporta pakalpojuma pasūtītājam atsevišķos gadījumos būs solidāri jāatbild, ja transporta pakalpojumu sniedzējs pārkāpj kolektīvās vienošanās vispārīgos noteikumus.

Papildu informācija ir pieejama Latvijas Republikas Labklājības ministrijas skaidrojumā par darbinieka nosūtīšana veikt darbu uz citu valsti.

Pielikumā informatīvi materiāli angļu valodā.