Minimālās darba algas izmaiņas Francijā, veicot starptautiskos pārvadājumus (papildināts 25.02.2020)

Informējam, ka Francijā stājas spēkā Makrona likums (Loi Macron), kas paredz, ka visiem ārvalstu darba ņēmējiem, kuru oficiālā dzīvesvieta atrodas ārpus Francijas, tostarp transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic pārvadājumus Francijas teritorijā, jāsaņem Francijas minimālā alga, kas no 2020. gada 1. janvāra ir vismaz 10.15 EUR/stundā (bruto).

No minētā likuma izriet:

1. Pārvadātājam nepieciešams atbildīgais pārstāvis Francijā

Uzņēmumam, kas vēlas veikt starptautiskos divpusējos vai kabotāžas pārvadājumus Francijas teritorijā nepieciešams atbildīgais pārstāvis (fiziska vai juridiska persona), kura uzdevums ir sadarboties ar Francijas varas iestādēm. Atbildīgajam pārstāvim fiziski jāatrodas Francijas teritorijā un jādarbojas vismaz 18 mēnešus pēc pēdējā pārvadājuma veikšanas.

Atbildīgais pārstāvis Francijas teritorijā jānodrošina ar šādiem dokumentiem:

 • apliecinājumu par darba ņēmēja norīkošanu darbam Francijas teritorijā;
 • nodarbināto personu algas izrakstiem (ar skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);
 • darba ņēmēja algas izmaksas apliecinājumu;
 • uzņēmuma vadības rīkojumu par atbildīgā pārstāvja iecelšanu Francijas teritorijā;
 • darba un uzņēmumu koplīgumiem, ja nepieciešams.

2. Apliecinājums par darba ņēmēja norīkošanu darbam Francijas teritorijā

Apliecinājumu par darba ņēmēja norīkošanu darbam Francijas teritorijā aizpilda darba devējs vai uzņēmējvalsts uzņēmums (atsevišķos gadījumos). No 2017.gada 1.janvāra, apliecinājuma (atestācijas) forma jāaizpilda tiešsaistes pakalpojumu vietnē - SIPSI, kas pieejama Francijas Sociālo lietu un nodarbinātības ministrijas mājas lapā. Apliecinājumi, kas ir aizpildīti līdz 2017.gada 1.janvārim paliek spēkā līdz to derīguma termiņa beigām, izņemot gadījumus, ja norīkošanas apstākļi ir mainījušies. Autopārvadājumu veicējiem SIPSI sistēmā no iespējamām četrām formām ir jāizvēlas ceturtā (TRANSPORT), tad papildus lodziņā ir jāizvēlas CAS GENERAL, kura ir aizpildāma uz periodu līdz 6 mēnešiem neierobežotam pārvadājumu daudzumam.

3. Transportlīdzeklī jāatrodas šādiem dokumentiem:

 • A1 sertifikāts veicot darbu citā ES valstī;
 • apliecinājumam par darba ņēmēja norīkošanu darbā Francijas teritorijā (nepieciešams arī gadījumos, kad tiek veikta darbinieka pārcelšana uzņēmuma ietvaros darbam Francijas teritorijā, kā arī, ja tiek noslēgts līgums ar pagaidu pakalpojuma sniedzēju Francijas teritorijā);
 • transportlīdzekļa vadītāja darba līgumam.

4. Sodu apmēri:

 • 750 eiro, ja transportlīdzeklī nav apliecinājuma par darba ņēmēja norīkošanu darbam Francijas teritorijā vai tas neatbilst noteiktajām prasībām;
 • līdz 450 eiro, ja transportlīdzeklī nav darba ņēmēja darba līguma vai tas neatbilst noteiktajām prasībām;
 • līdz 2000 eiro par vienu darbinieku, ja uzņēmumam tiek piemērots administratīvais pārkāpums gadījumos, kad nav sastādīts apliecinājums par darba ņēmēja norīkošanu darbam Francijas teritorijā vai nav nozīmēts atbildīgais uzņēmuma pārstāvis Francijā.

5. Šis likums neattiecas uz:

 • neregulāriem starptautieskiem pasažieru pārvadājumiem, ja tiek veikts iepriekš zināmas pasažieru grupas pārvadājums ar aizvērtām durvīm;
 • individuālo pasažieru pārvadājumiem, piemēram, taksometru pakalpojumiem ar transportlīdzekļiem, kuri ir aprīkoti ar ne vairāk kā 8 pasažieru vietām;
 • tranzīta pārvadājumiem;
 • pārvadājumiem, ko veic pašnodarbinātas personas.

Gadījumos, kad konstatēti pārkāpumi (nav veikts minimālās algas maksājums, nodarbinātai personai netiek nodrošināti atbilstoši dzīves apstākļi, konstatēti nodarbinātības likuma pārkāpumi), Francijas varas iestādēm ir tiesības par to informēt preces vai pakalpojuma saņēmēju. Varas iestādes var pieprasīt preces vai pakalpojuma saņēmējam veikt darbības situācijas risināšanai, jo šis uzņēmums ir līdzatbildīgs.

Papildu informāciju skatīt šeit.

Biežāk uzdotos jautājumus angļu valodā skatīt šeit.

Problēmu saistībā ar šī likuma izpildes kontroli Francijas teritorijā gadījumā aicinām nekavējoties informēt Autotransporta direkciju, rakstot uz e-pasta adresi info@atd.lv.

Papildu informācija ir pieejama Latvijas Republikas Labklājības ministrijas skaidrojumā par darbinieka nosūtīšana veikt darbu uz citu valsti.