Minimālās darba algas izmaiņas Austrijā (papildināts 13.09.2017)

Informējam, ka saskaņā ar likuma par cīņu pret algu un sociālo dempingu (Lohn - und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSDB-G) 4.daļas 19.nodaļu darbinieka norīkošana darbam Austrijā ir pieļaujama, ja pirms darba sākšanas ir iesniegts paziņojums Austrijas Centrālās koordinācijas aģentūrai (Zentrale Koordinationsstelle, ZKO). Paziņojums ir jāiesniedz par visiem nosūtāmajiem darbiniekiem elektroniski vienā formā (ZKO3-T), kuru var iesniegt uz periodu līdz 6 mēnešiem. Darba dēvēja pienākums ir nodrošināt nosūtāmo darbinieku ar iesniegtā paziņojuma kopiju (izdrukātā vai elektroniskā veidā), lai nepieciešamības gadījumā to varētu uzrādīt kontrolējošām institūcijām.

Šī likuma normās, no vienas puses, ir paredzēti stingrāki noteikumi, kas attiecas uz Austrijas uzņēmumu algu dempingu, no otras puses, tiek precizēta juridiskā situācija, ja pakalpojumus Austrijā sniedz ārvalstu uzņēmumi, norīkojot darbā pakalpojumu sniegšanas jomā savus darbiniekus. 2017. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi, kas paredz, ka šī likuma normas tiek piemērotas kabotāžas pārvadājumiem un arī divpusējiem pārvadājumiem. Savukārt, ja transportlīdzeklis izbrauc tranzītā caur Austriju, tad tas netiek uzskatīts par darba ņēmēju norīkošanu pakalpojumu sniegšanai un šādiem braucieniem algu un sociālā dempinga likuma normas netiek piemērotas.

Likuma normas attiecas uz:

 • kabotāžas pārvadājumiem;
 • kravu pārvadājumiem, ja krava tiek iekrauta vai izkrauta Austrijas teritorijā;
 • regulāriem starptautieskiem pasažieru pārvadājumiem;
 • neregulāriem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem;
 • tūrisma braucieniem uz Austriju.

Likuma normas neattiecas uz:

 • kravu pašpārvadājumiem;
 • pasažieru pašpārvadājumiem, ja pārvadājums tiek veikts starp viena uzņēmuma filiālēm, no kurām viena atrodas Austrijā;
 • tranzīta kravu un pasažieru pārvadājumiem caur Austrijas teritoriju.

Sakarā ar to, ka Austrijā nav noteikta minimālā alga, nosūtītie darbinieki ir pakļauti tādiem pašiem darba apstākļiem kā vietējie darba ņēmēji, tostarp koplīgumiem par atalgojuma līmeni. Kravu autopārvadājumu koplīgums ir spēkā no 2017. gada 1. janvāra, savukārt pasažieru pārvadājumu koplīgums ir spēkā no 2017. gada 1. janvāra.

Kravu transportlīdzekļu vadītāju minimālās stundas likmes ir atkarīgas no darba stāža:

 • transportlīdzekļu vadītājiem, kas vada kravas transportlīdzekli līdz 3,5 t jāsaņem: no 8,49 līdz 9,35 EUR bruto;
 • transportlīdzekļu vadītājiem, kas vada transportlīdzekli virs 3,5 t jāsaņem: no 8.91 līdz 10.29 EUR bruto;
 • bīstamo kravu transportlīdzekļu vadītājiem jāsaņem: no 9.12 līdz 10.05 EUR bruto;
 • transportlīdzekļu vadītājiem, kas pārvadā degvielu jāsaņem: no 9.61 līdz 10.50 EUR bruto

Autobusu vadītāju minimālā nedēļas alga ir 429.60 EUR bruto.

Dokumenti, kurus jāuzrāda pārbaudes laikā (var arī uzrādīt elektroniskā veidā):

 • A1 sertifikāts veicot darbu citā ES valstī;
 • paziņojums par darbinieka nosūtīšanu (forma ZKO3-T);
 • darba līgums (vācu vai angļu valodā);
 • pierādījums par algas saņemšanu, piemēram, bankas pārskaitījuma paziņojums;
 • algas aprēķins,
 • darba un atpūtas laika uzskaite.

Par Austrijas tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem ir paredzēti attiecīgi sodi no 1000 EUR līdz 50000 EUR.

Papildu informācija ir pieejama Austrijas Labklājības Ministrijas skaidrojumā un šeit.