Licences kartīte starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem

Licences kartīte starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem

Licences kartītes izsniegšana starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 tonnas (ieskaitot piekabes) – vienam mēnesim
 
4.00

Licences kartīte ir noteiktas formas dokuments, ko izsniedz pārvadātājam attiecībā uz katru autotransporta līdzekli un kas apliecina, ka pārvadātājs kā autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs ir noteikumos paredzētajā kārtībā saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercpārvadājumu veikšanai.

Pārvadātājam, kurš atbilstoši 2012.gada 21.februāra MK noteikumu Nr.121 2.daļā noteiktajam ir saņēmis licenci komercpārvadājumu veikšanai, izsniedz licences kartīti. Licences kartīti izsniedz uz laiku līdz 12 mēnešiem, nepārsniedzot pārvadātājam izsniegtās licences komercpārvadājumiem derīguma termiņu.

Licences kartītes izsniedz starptautiskajiem kravu pārvadājumiem ar automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3.5 tonnas.

Ja transporta līdzeklis ir nomāts, tad nomai jābūt noformētai atbilstoši kārtībai, kādā atļauts veikt kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem.

Lai izsniegtu licences kartīti, transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim jāatbilst vērtējumam "0" vai "1".

Apliecinātajam finansiālajam nodrošinājumam jāatbilst komercpārvadājumos izmantoto transporta līdzekļu skaitam.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegumu veidlapa;
  • nomas līguma kopija, ja nepieciešams;
  • finansiālā nodrošinājuma apliecinājums, ja nepieciešams.

 

Normatīvie akti

  • 2020. gada 7. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.194 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem
  • Autopārvadājumu likums

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu