Licence pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem (dublikāts)

Licence pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem (dublikāts)

Speciālās atļaujas (licences) autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai pārreģistrācija tās darbības (derīguma) laikā, ja mainās pārvadātāja rekvizīti, dublikāta izsniegšana zaudētās speciālās atļaujas (licences) vietā
 
7.11

Pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas ir maksājama valsts nodeva € 8.00, atbilstoši 2018. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”. Valsts kases maksājuma konts nodevas apmaksai nr. LV15TREL1060000921900, reģistrācijas numurs: 90000050138, BIC kods: TRELLV22.


Ieteikt šo rakstu