Licence kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem (dublikāts)

Licence kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem (dublikāts)

Speciālās atļaujas (licences) autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai pārreģistrācija tās darbības (derīguma) laikā, ja mainās pārvadātāja rekvizīti, dublikāta izsniegšana zaudētās speciālās atļaujas (licences) vietā
 
7.11

Pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas ir maksājama valsts nodeva € 7.11, atbilstoši 2013. gada 3. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.731 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu”. Valsts kases maksājuma konts nodevas apmaksai nr. LV15TREL1060000921900, reģistrācijas numurs: 90000050138, BIC kods: TRELLV22.


Ieteikt šo rakstu