Krievijas trešo valstu atļauju saņemšana 2018.gadā

Informējam, ka 2017.gada 28.novembrī ir apstiprinātas Krievijas trešo valstu atļauju saņemšanas vadlīnijas 2018.gadam.

Lai saņemtu Krievijas trešo valstu atļauju, pārvadātājam jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kura atrodama pie papildu informācijas un jāpievieno dokumena kopija, kas apliecina tāda kravas pārvadājuma pasūtījuma esamību, kas atbilst uz/no Krievijas trešo valstu pārvadājuma nosacījumiem un kura uzsākšana paredzēta ne vēlāk kā 14 dienas no atļaujas pieprasīšanas dienas. Pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu, tiek ņemts vērā attiecīgajam pārvadātājam izsniegto un spēkā esošo Kopienas atļauju kopiju skaits atļaujas pieprasīšanas dienā.