Par bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikātu un bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apliecību derīguma termiņa pagarināšanu saistībā ar Covid-19 (papildināts 11.03.2020.)

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2021. gada 9. martā atbilstoši "Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)" 1.5.1. iedaļai, Bīstamo kravu aprites likuma 5. pantā noteiktajai kompetencei un Ministru prezidenta 2021. gada 4. marta pilnvarai Nr.24 parakstīja Vācijas ierosinātos Daudzpusējos nolīgumus M333 un M334.

Nolīgums M333 paredz, ka visas bīstamo kravu pārvadāšanai paredzētās transportlīdzekļu vadītāju apliecības, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgas līdz 2021. gada 30. septembrim.

Nolīgums M334 paredz, ka visi bīstamo kravu pārvadāšanas drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgi līdz 2021. gada 30. septembrim.

M333 un M334 arī paredz, ka bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikātu un bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apliecību derīguma termiņu iespējams pagarināt uz pieciem gadiem, sākot no to sākotnējā derīguma termiņa beigu datuma, ja to turētāji ir nokārtojuši atbilstošu eksāmenu pirms 2021. gada 1. oktobra.

Sīkāka informācija par valstīm, kuras pievienojušās daudzpusējiem nolīgumiem M333 un M334, skatāma ANO tīmekļvietnē: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html

Iepriekš informējām, ka 2020. gada 25. martā Latvijas Republikas Satiksmes ministrija parakstīja daudzpusējo nolīgumu M324, kas noteica, ka bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti un bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apliecības, kuru derīguma termiņš beidzās laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 1. novembrim, derīgas bīstamo kravu pārvadāšanai nolīgumu parakstījušo ADR dalībvalstu teritorijās līdz 2020. gada 30. novembrim. Savukārt 2020. gada 1. decembrī parakstīja daudzpusējo nolīgumu M330, kā rezultātā bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti un bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apliecības, kuru derīguma termiņš beidzās laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. februārim, derīgas bīstamo kravu pārvadāšanai nolīgumu parakstījušo ADR dalībvalstu teritorijās līdz 2021. gada 28. februārim.


Ieteikt šo rakstu