Pakalpojumu izpildes rādītāji

Periods no 01.01. līdz 31.12. 2019.

Pakalpojuma nosaukums Pieteiktā pakalpojuma skaits Izmantotais kanāls
(Skaits)
Kavējumu skaits katram pakalpojumam Sūdzību skaits par pakalpojumu
Klātienē Pieteikums saņemts pa pastu E-pakalpojums e-pasts
1. Speciālās atļaujas (licences) komercpārvadājumiem ar autotransportu izsniegšana. 880 880 0 0 0 0 0
2. Eiropas Kopienas atļaujas starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu izsniegšana. 508 508 0 0 0 0 0
3. Pašpārvadājumu sertifikāta izsniegšana. 4083 3521 0 562 0 0 0
4. Licences kartītes komercpārvadājumiem ar autotransportu izsniegšana. 12231 9727 0 2504 0 0 0
5. Eiropas Kopienas atļaujas kopijas komercpārvadājumiem ar autotransportu izsniegšana. 20072 18680 0 1392 0 0 0
6. Transportlīdzekļa vadītāja atestāta kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu saskaņā ar Kopienas atļauju izsniegšana. 7676 7676 0 0 0 0 0
7. Maršruta atļaujas izsniegšana pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem. 193 193 0 0 0 0 0
8. ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem. 1227 1213 0 14 0 0 0
9. Vienreizējas atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem. 86669 86622 0 47 0 0 0
10. Brauciena formulāru grāmatiņas izsniegšana neregulāriem starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu. 493 483 0 10 0 0 0
11. Digitālā tahogrāfa vadītāja kartes izsniegšana. 9594 9594 0 0 0 0 0
12. Digitālā tahogrāfa uzņēmuma kartes izsniegšana. 788 639 0 149 0 0 0
13. Digitālā tahogrāfa darbnīcas kartes izsniegšana. 80 80 0 0 0 0 0
14. Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāju reģistrācija. 2203 1032 0 1171 0 0 0

Ieteikt šo rakstu