Pakalpojumu izpildes rādītāji

Periods no 01.01. līdz 31.12. 2018.

Pakalpojuma nosaukums Pieteiktā pakalpojuma skaits Izmantotais kanāls
(Skaits)
Kavējumu skaits Sūdzību skaits
Klātienē Pieteikums saņemts pa pastu vai e-pastu

E-pakalpojums

1. Speciālās atļaujas (licences) komercpārvadājumiem ar autotransportu izsniegšana. 970 855 0 115 0 0
2. Eiropas Kopienas atļaujas starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu izsniegšana. 549 549 0 0 0 0
3. Pašpārvadājumu sertifikāta izsniegšana. 4031 3754 0 277 0 0
4. Licences kartītes komercpārvadājumiem ar autotransportu izsniegšana. 11509 9875 0 1634 0 0
5. Eiropas Kopienas atļaujas kopijas komercpārvadājumiem ar autotransportu izsniegšana. 19996 19193 0 803 0 0
6. Transportlīdzekļa vadītāja atestāta kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu saskaņā ar Kopienas atļauju izsniegšana. 4098 4098 0 0 0 0
7. Maršruta atļaujas izsniegšana pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem. 280 280 0 0 0 0
8. ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem. 1412 1412 0 0 0 0
9. Vienreizējas atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem. 86527 86527 0 0 0 0
10. Brauciena formulāru grāmatiņas izsniegšana neregulāriem starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu. 468 467 0 1 0 0
11. Digitālā tahogrāfa vadītāja kartes izsniegšana. 9998 9998 0 0 0 0
12. Digitālā tahogrāfa uzņēmuma kartes izsniegšana. 877 749 0 128 0 0
13. Digitālā tahogrāfa darbnīcas kartes izsniegšana. 76 76 0 0 0 0
14. Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāju reģistrācija. 4927 2960 0 1967 0 0

Ieteikt šo rakstu