ETMK atļaujas 2018.gadā (papildināts 06.11.2018)

2018.gadā Latvijai Eiropas Transporta ministru konferences (ETMK) daudzpusējo atļauju pamatkvota ir 155 atļaujas, no kurām pārvadājumiem uz/no Krieviju/-as, tāpat kā 2017.gadā, būs derīgas 16 atļaujas.

Latvija ir nosūtījusi iesniegumu Starptautiskā Transporta foruma sekretariātam sadalīt un konvertēt pamatkvotu šādi:

  • „EURO IV drošiem” automobiļiem – 250 gada un 240 īstermiņa ETMK atļauju bez tiesībām veikt pārvadājumus uz/no Krieviju/-as;
  • „EURO V drošiem” automobiļiem – 810 gada un 1200 īstermiņa ETMK atļauju, no kurām 60 gada un 480 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā;
  • „EURO VI drošiem” automobiļiem – 84 gada un 432 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 48 gada un 288 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā.

Ir apstiprinātas 2018.gada ETMK atļauju sadales vadlīnijas.

Informējam, ka ir apstiprināts 2018. gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā ar EURO V un EURO VI drošiem atbilstošiem transportlīdzekļiem, sadales saraksts.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu” 13.punktu 2018. gada ETMK ”EURO V drošo” un “EURO VI drošo” atļauju, kas derīgas Krievijā, pamatsadalē tiek iekļauti uzņēmumi, kas iesnieguši iesniegumus par 2018.gadā nepieciešamajām ETMK atļaujām līdz 2017.gada 01.novembrim plkst.16.30, un šo uzņēmumu transportlīdzekļi, kas reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā līdz 2017.gada 1.novembrim un kuriem ir Kopienas atļaujas kopijas un attiecīgie sertifikāti, kas apliecina atbilstību Starptautiskā Transporta foruma tehniskajām un drošības prasībām.

2018. gada ETMK atļaujas sāks izsniegt no 12. decembra.

Lai saņemtu ETMK atļauju uzņēmuma pārstāvim līdzi jābūt:

1)    uzņēmuma zīmogam;

2)    spiedogam ar uzņēmuma rekvizītiem;

3)    pilnvarai, ja pārstāvim nav paraksta tiesību.

Ja uzņēmums vēlas 2018.gadā strādāt ETMK atļauju sistēmā, nepieciešams aizpildīt un iesniegt direkcijā iesniegumu, ņemot vērā nosacījumu, ka pārvadātāji savā rīcībā esošos “EURO VI drošos” transportlīdzekļus var iekļaut vai nu ETMK “EURO V drošie” vai “EURO VI drošie” atļauju sadalē, bet ne abās kategorijās vienlaicīgi.

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot:

  • iesnieguma formas ATD e-pakalpojumu vidē;
  • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus, vai;
  • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas NAV derīgas KRIEVIJAS teritorijā, izmantojot „EURO IV drošos”, „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus.

Konsultācijas par ETMK atļauju sadali 2018.gadam sniedz:

  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule, 303.kabinets, tālrunis – 67686458;
  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas starptautisko autopārvadājumu atļauju eksperte Lolita Zajančkovska, 318.kabinets, tālrunis – 67686459.

Ieteikt šo rakstu