2014.gada klientu apmierinātības pētījums

Lai noskaidrotu klientu apmierinātību par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, efektivitāti un to uzlabotu, Autotransporta direkcija veica klientu apmierinātības pētījumu ar anketēšanas palīdzību. Aptaujas dalībnieki tika atlasīti izlases kārtībā. Anketēšanā nepiedalījās klienti, kas izmantoja ATD pakalpojumus, kas saistīti ar digitālo tahogrāfu karšu izgatavošanu, izsniegšanu, maiņu, utml. Respondenti tika aptaujāti laikā no 03.02.2014 līdz 28.02.2014. Kopā aptaujā piedalījās 218 respondenti. Anketēšana notika Rīgā un reģionālajās struktūrvienībās - Liepāja, Cēsis, Daugavpils (Jēkabpils struktūrvienība pētījumā nepiedalījās, jo nav tieši saistīta ar klientu apkalpošanu klātienē).

Papildu informācija: 

Ieteikt šo rakstu