Informācija par piešķirtajām, apturētajām un anulētajām licencēm

Informācija publiskota atbilstoši 2012.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.121 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” un 2018. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 147 “Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili”.

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu izsniegt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 08.07.2019 līdz 14.07.2019

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Izsniegta
40203214562SIA "STONE CARS"NT-0040509.07.2019
48501016925Dobeles rajona Jaunbērzes pagasta ZS "KŪLES"KS-1318810.07.2019
44101000373Valmieras rajona Dikļu pagasta zemnieku saimniecība "SANDERI"KS-1318710.07.2019
44103119376SIA "RĒBUSS"KS-1318510.07.2019
45403026958SIA "AP cargo"KS-1319410.07.2019
40103996164SIA "Tradex"KS-1318610.07.2019
53603087751SIA "BOLESS"KS-1319510.07.2019
40003631173SIA "Kerluc"KS-1318410.07.2019
40203212260SIA Gorai TransporteKS-1318910.07.2019
40203212881SIA VIAN TRANSPORTKS-1319210.07.2019
42103088612ABC Baltic Express SIAKS-1319010.07.2019
40003631864SIA "TRANS AVTO"KS-1319110.07.2019
43603038504SIA "Euro Trans Auto"KS-1319310.07.2019

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu apturēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 08.07.2019 līdz 14.07.2019

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Apturēta
40103307368SIA "Daudlati"KS-1100310.07.2019