Informācija par piešķirtajām, apturētajām un anulētajām licencēm

Informācija publiskota atbilstoši 2012.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.121 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” un 2018. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 147 “Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili”.

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu izsniegt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 31.03.2020 līdz 06.04.2020

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Izsniegta
59503004211SIA "FARADS"KS-1348501.04.2020
40203244815SIA "GS70"NT-0075501.04.2020
40103300586R Logistics SIAKS-1348401.04.2020
40203085671SIA "GTM LINE"KS-1348601.04.2020
42102043070IK SEAOLENT-0075602.04.2020
42102042893IK "AP&AP"NT-0075702.04.2020
41203058704SIA "Global Workforce"KS-1348703.04.2020
40103334648SIA "Europe Info"KS-1348803.04.2020
40203173921SIA "RSB GROUP"NT-0075906.04.2020
42102043051IK "TAXI 555"NT-0075806.04.2020

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu anulēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 31.03.2020 līdz 06.04.2020

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Anulēta
40203027442SIA "Trafik.lv"KS-1300302.04.2020
41203038182SIA "AUTO ZS"PS-0152702.04.2020
40103237198SIA "Hanza Cargo"KS-1325303.04.2020

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu apturēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 31.03.2020 līdz 06.04.2020

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Apturēta
40003555645SIA "WALL GROUP"KS-0450502.04.2020