Informācija par piešķirtajām un apturētajām licencēm

Informācija publiskota atbilstoši 2012.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.121 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” 20. punktam.

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu izsniegt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 19.06.2017 līdz 25.06.2017

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Izsniegta
41203017462SIA "BiAGRO Baltika"KS-1235921.06.2017
43603026416SIA "Auto krava"KS-1235721.06.2017
40003940253SIA "KOVITRANS"KS-0734421.06.2017
40203074678Baltic Transport Agency SIAKS-1235821.06.2017
40103366766SIA "S.T.A. Trans"KS-1235621.06.2017
43603067715SIA "Aktava Serviss"KS-1235521.06.2017
48503027552SIA "Lantana"KS-1236021.06.2017