Informācija par piešķirtajām un apturētajām licencēm

Informācija publiskota atbilstoši 2012.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.121 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” 20. punktam.

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu izsniegt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 13.10.2017 līdz 19.10.2017

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Izsniegta
46101003024ZS "Pumpuri"KS-0752918.10.2017
44103087278SIA "RISMUS VK"KS-1249618.10.2017
43603046605SIA "Lieldruvas"KS-1249118.10.2017
45403012939SIA "AB AUTO PLUS"KS-1249418.10.2017
44103113369SIA "LV Loģistika"KS-1249718.10.2017
44103113087SIA "AB.POLAR.TRANSPORT"KS-1249218.10.2017
42103080888SIA "Leton Trans"KS-1249518.10.2017
40103754811SIA "EIKA"KS-1249318.10.2017
40103870130SIA "KERSS"KS-1248818.10.2017
45403046850SIA "LJ LOGISTIC"KS-1248918.10.2017
40203094903SIA SaningKS-1249018.10.2017

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu anulēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 13.10.2017 līdz 19.10.2017

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Anulēta
40003442048SIA "B2B ENERGY COMPANY"KS-1011517.10.2017
50103575461SIA "ATK 2"KS-1008217.10.2017

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu apturēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 13.10.2017 līdz 19.10.2017

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Apturēta
40003559435SIA "Lionets"KS-1001513.10.2017
43603053999SIA "BINGO AUTO"KS-1014717.10.2017
40003799251SIA "GIS Transport"KS-0686917.10.2017
45403036424SIA "TRANSPORT A.R."KS-1072819.10.2017