Informācija par piešķirtajām un apturētajām licencēm

Informācija publiskota atbilstoši 2012.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.121 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” 20. punktam.

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu izsniegt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 10.02.2018 līdz 16.02.2018

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Izsniegta
43601029437Glūdas pagasta ZS "Sildedži"KV-0426514.02.2018
48503007414SIA "BROCĒNU SILTUMS"KS-1262114.02.2018
48503007414SIA "BROCĒNU SILTUMS"PS-0183014.02.2018
40103423679SIA "KURLANDER"KS-1262314.02.2018
41503073346SIA "MPPT TRANSPORT"KS-1262214.02.2018
41203057554SIA "DUNDAGAS ABC"PV-0052114.02.2018

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu anulēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 10.02.2018 līdz 16.02.2018

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Anulēta
45403033273SIA "AN Priede"KS-1129413.02.2018
50103978391SIA "RSG AUTO"KS-1234016.02.2018

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu apturēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 10.02.2018 līdz 16.02.2018

Reģ.Nr.NosaukumsLicences Nr.Apturēta
49503003337SIA "DAGRA"KS-0345313.02.2018