Drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikāts

Drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikāts

Drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences sertifikāta noformēšana, eksāmena sagatavošana un pieņemšana
 
70.00

Komersanti, kas veic bīstamo kravu pārvadājumus pa autoceļiem vai dzelzceļu, bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu vai citas ar šādiem pārvadājumiem saistītas darbības (bīstamo kravu nosūtīšana, ieskaitot tukšas neattīrītas cisternas un cisternkonteinerus, transporta dokumentu noformēšana, bīstamo kravu klasificēšana vai iepakošana, cisternu, cisternkonteineru vai gāzu tvertņu piepildīšana, ekspeditora pakalpojumu sniegšana vai manevru darbu veikšana dzelzceļa pārvadājumos), norīko drošības konsultantus (padomniekus), kuri ir atbildīgi par bīstamo kravu pārvadājumiem raksturīgā riska samazināšanu attiecībā uz personām, īpašumu un vidi.

Personas tiesības veikt drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus apliecina attiecīgs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts.

Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas eksāmeni notiek atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 4.jūlija noteikumu Nr.363 "Drošības konsultantu (padomnieku) noteikumi bīstamo kravu autopārvadājumu un dzelzceļa pārvadājumu jomā" prasībām.

Personai, kura ieguvusi kvalifikāciju un sekmīgi nokārtojusi eksāmenu atbilstoši šo noteikumu prasībām, izsniedz bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācijas sertifikātu.

Saņemt noformēto sertifikātu var tikai tā īpašnieks.

Paziņojums par bīstamo kravu drošības konsultanta (padomnieka) iecelšanu pieejams šeit.

No 2023. gada 12. jūlija bīstamo kravu drošības konsultanta (padomnieka) pārskatu par darbību, kas saistīta ar bīstamo kravu autopārvadājumiem iepriekšējā gadā, līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniedz Valsts SIA Autotransporta direkcija.

Saistītie pakalpojumi

Ja bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācijas sertifikāts ir nozaudēts, nozagts, mehāniski vai kā citādi bojāts, tā atjaunošanai persona iesniedz šādus dokumentus:

  • iesniegumu par sertifikāta nozaudēšanu, nozagšanu vai sabojāšanu;
  • bojāto sertifikātu (ja tāds ir);
  • personu apliecinošā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).

Normatīvie akti

  • Latvijas Republikai saistošais līgums „Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)”;
  • MK noteikumi Nr.363 - "Drošības konsultantu (padomnieku) noteikumi bīstamo kravu autopārvadājumu un dzelzceļa pārvadājumu jomā";
  • MK noteikumi Nr.541 - "Bīstamo kravu aprites kontroles kārtība";
  • MK noteikumi Nr.674 - "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi";  
  • MK noteikumi Nr.464 - "Bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanas, īstenošanas un kontroles kārtība".

 


Apmācības:

SIA „ADR LV”

Apmācības notiek Bauskas ielā 86, Rīga, LV-1004;

Mob. tālr.: 29267199; 29123391;

Mājas lapa internetā;

e-pasts: adrlv@apollo.lv

 

SIA "Zinātniski mācību konsultatīvais Transporta un loģistikas centrs" sadarbībā ar Transporta un sakaru institūtu

Adrese: Aiviekstes iela 11, Rīga, LV–1019

Tālrunis informācijai: 67597745;

Mobilais tālr.: 29214708; 29230489; 

Mājas lapa internetā;

e-pasts: info@zmktlc.lv


 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).

 


Ieteikt šo rakstu