Brexit

Apvienotās Karalistes (AK) uzsāktais Brexit process ir aktualizējis jautājumu par pasažieru pārvadājumu uz/no Lielbritānijas organizēšanu pēc AK izstāšanās no Eiropas Savienības (ES). Tiek izskatīti divi AK izstāšanās scenāriji – AK izstāšanās ar vienošanos jeb Izstāšanās līgumu un AK izstāšanās bez vienošanās. Tas, kādā veidā notiks AK izstāšanās, noteiks arī prasības, kas jāievēro uzņēmumiem, veicot pārvadājumus uz un no Lielbritānijas.

2019. gada 11. aprīļī Eiropas Padomes pieņēma lēmumu par AK izstāšanās termiņa pagarināšanu līdz 2019. gada 31. oktobrim ar iespēju izstāties ātrāk, ja puses pabeigs attiecīgās ratifikācijas procedūras. Ņemot vērā izstāšanās termiņa pagarināšanu un Eiropas Komisijas un AK vēstuļu apmaiņu, ir veiktas tehniskas izmaiņas Izstāšanās līgumā, kā arī ir grozīts Padomes parakstīšanas lēmums un veikta tehniska pielāgošana Padomes lēmumā par Izstāšanās līguma noslēgšanu.

Ja AK izstājas no ES bez vienošanās:

Tiek piemērotas prasības, kas izvirzītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 25. marta Regulā (ES) 2019/501 par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu un pasažieru autopārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības.

Neregulāros starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz Apvienoto Karalisti varēs veikt, izmantojot INTERBUS brauciena formulāru. AK uz laiku ir apturējusi INTERBUS nolīguma ratifikāciju.

Ja AK pievienojas INTERBUS Nolīguma Protokolam par regulārajiem autopārvadājumiem, tad regulāro pārvadājumu maršruti būs jāsaskaņo atbilstoši INTERBUS procedūrām.  Pašreiz regulāru pasažieru pārvadājumu maršrutu starp Latviju un Apvienoto Karalisti  nav.

Ja AK izstājas no ES ar vienošanos

Atbilstoši Izstāšanās līgumā noteiktajam pārejas periodam līdz 2020. gada 31. decembrim starptautiskos autopārvadājumus uz AK varēs veikt tāpat kā līdz šim. Līdz pārejas perioda beigām ES plāno noslēgt līgumu ar AK transporta jomā. Ja līgums netiks noslēgts, tad Latvija varēs slēgt jaunu divpusējo līgumu ar AK vai arī atjaunot Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas tika noslēgts 1993. gadā, darbību.


Ieteikt šo rakstu