Brexit

Apvienotās Karalistes (AK) uzsāktais Brexit process ir aktualizējis jautājumu par kravu pārvadājumu uz/no Lielbritānijas organizēšanu pēc AK izstāšanās no Eiropas Savienības (ES). Ņemot vērā to, ka 2019. gada 30. martā AK kļūs par trešo valsti jeb valsti ārpus ES, ja vien nelūgs termiņa pagarinājumu, un šī brīža informāciju par iespējamiem izstāšanās nosacījumiem, tiek izskatīti divi scenāriji – AK izstāšanās ar vienošanos jeb Izstāšanās līgumu un AK izstāšanās bez vienošanās. Tas, kādā veidā notiks AK izstāšanās, noteiks arī prasības, kas jāievēro uzņēmumiem, veicot pārvadājumus uz un no Lielbritānijas.

Ja AK izstājas no ES bez vienošanās:

Neregulāros starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz Apvienoto Karalisti varēs veikt, izmantojot INTERBUS brauciena formulāru, jo AK no 2019. gada 1. aprīļa būs  INTERBUS dalībvalsts.

Ja AK pievienojas INTERBUS Nolīguma Protokolam par regulārajiem autopārvadājumiem, tad regulāro pārvadājumu maršruti būs jāsaskaņo atbilstoši INTERBUS procedūrām.  Pašreiz

regulāru pasažieru pārvadājumu maršrutu starp Latviju un Apvienoto Karalisti  nav.

Ja AK izstājas no ES ar vienošanos

Atbilstoši Izstāšanās līgumā noteiktajam pārejas periodam līdz 2020. gada 31. decembrim starptautiskos autopārvadājumus uz AK varēs veikt tāpat kā līdz šim. Līdz pārejas perioda beigām ES plāno noslēgt līgumu ar AK transporta jomā. Ja līgums netiks noslēgts, tad Latvija varēs slēgt jaunu divpusējo līgumu ar AK vai arī atjaunot Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas tika noslēgts 1993. gadā, darbību.


Ieteikt šo rakstu