Brexit

Apvienotās Karalistes (AK) uzsāktais Brexit process ir aktualizējis jautājumu par kravu pārvadājumu uz/no Lielbritānijas organizēšanu pēc AK izstāšanās no Eiropas Savienības (ES). Šobrīd tiek izskatīts AK izstāšanās scenārijs ar vienošanos jeb Izstāšanās līgumu. Tas, kādā veidā notiks AK izstāšanās, noteiks arī prasības, kas jāievēro uzņēmumiem, veicot pārvadājumus uz un no Lielbritānijas.

2019. gada 27. oktobrī Eiropas Padomes pieņēma lēmumu par AK izstāšanās termiņa pagarināšanu līdz 2020. gada 31. janvārim ar iespēju izstāties ātrāk, ja puses pabeigs attiecīgās ratifikācijas procedūras. Ņemot vērā izstāšanās termiņa pagarināšanu un Eiropas Komisijas un AK vēstuļu apmaiņu, ir veiktas tehniskas izmaiņas Izstāšanās līgumā, kā arī ir grozīts Padomes parakstīšanas lēmums un veikta tehniska pielāgošana Padomes lēmumā par Izstāšanās līguma noslēgšanu.

Atbilstoši Izstāšanās līgumā noteiktajam pārejas periodam līdz 2020. gada 31. decembrim starptautiskos autopārvadājumus uz AK varēs veikt tāpat kā līdz šim. Līdz pārejas perioda beigām ES plāno noslēgt līgumu ar AK transporta jomā.


Ieteikt šo rakstu