Brexit

Apvienotās Karalistes (AK) uzsāktais Brexit process ir aktualizējis jautājumu par kravu pārvadājumu uz/no Lielbritānijas organizēšanu pēc AK izstāšanās no Eiropas Savienības (ES). Ņemot vērā to, ka 2019. gada 30. martā AK kļūs par trešo valsti jeb valsti ārpus ES, ja vien nelūgs termiņa pagarinājumu, un šī brīža informāciju par iespējamiem izstāšanās nosacījumiem, tiek izskatīti divi scenāriji – AK izstāšanās ar vienošanos jeb Izstāšanās līgumu un AK izstāšanās bez vienošanās. Tas, kādā veidā notiks AK izstāšanās, noteiks arī prasības, kas jāievēro uzņēmumiem, veicot pārvadājumus uz un no Lielbritānijas.

Ja AK izstājas no ES bez vienošanās:

Ārkārtas pagaidu pasākumu ietvaros līdz 2019.gada beigām un atbilstoši ES Regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu un pasažieru autopārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, starptautiskos kravu autopārvadājumus starp Apvienoto Karalisti (AK) un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm varēs veikt  bez izmaiņām, izmantojot tos pašus kontroles dokumentus, ar kuriem pārvadājumus Eiropas Savienībā veic šobrīd, proti, Kopienas atļaujas apliecinātās kopijas.

Saskaņā ar minēto ES Regulu Latvijas kravu pārvadātāji četru mēnešu periodā pēc AK izstāšanās no ES  līdzšinējo trīs kabotāžas pārvadājumu vietā varēs AK teritorijā veikt divus kabotāžas pārvadājumus pēc starptautiskā pārvadājuma ar kravu uz AK un pēc tam vienu kabotāžas pārvadājumu 7 dienu laikā līdz 2019.gada beigām.

Kravu pārvadājumus starp  AK un valsti, kas nav ES dalībvalsts, no šī gada 30. marta varēs veikt, izmantojot Eiropas Transporta ministru konferences (ETMK) daudzpusējo atļauju.

Ja AK izstājas no ES ar vienošanos

Atbilstoši Izstāšanās līgumā noteiktajam pārejas periodam līdz 2020. gada 31. decembrim starptautiskos autopārvadājumus uz AK varēs veikt tāpat kā līdz šim. Līdz pārejas perioda beigām ES plāno noslēgt līgumu ar AK transporta jomā. Ja līgums netiks noslēgts, tad Latvija varēs slēgt jaunu divpusējo līgumu ar AK vai arī atjaunot Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas tika noslēgts 1993. gadā, darbību.


Ieteikt šo rakstu