Braukšanas ierobežojumi Ukrainā 2020. gadā

Ukrainā, no 2020. gada 1. jūnija dienas laikā gadījumos, kad gaisa temperatūra pārsniedz +28°C, uz valsts nozīmes koplietošanas autoceļiem ar asfalta segumu, noteikts kustības ierobežojums transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 24 tonnas un vienas ass noslogojumu pārsniedz 7 tonnas.

Braukšanas ierobežojumi neattiecas uz:

  • Bīstamo kravu pārvadājumiem
  • Ātrbojīgu kravu pārvadājumiem (ATP);
  • Dzīvu dzīvnieku un putnu pārvadājumiem;
  • Pārvadājumiem, kas saistīti ar ārkārtas situāciju seku likvidāciju un novēršanu.

Informācija autovadītājiem:

  • Uz valsts nozīmes koplietošanas ceļiem ir uzstādītas atbilstošas aizliedzošās ceļa zīmes un informācijas dēļi;
  • Nodrošinātas 982 stāvvietas īslaicīgai transportlīdzekļu novietošanai stāvēšanai.