Braukšanas ierobežojumi Baltkrievijā 2017.gadā

Baltkrievijā nav spēkā esošu braukšanas ierobežojumu starptautiskiem kravu pārvadājumiem (tai skaitā svētdienās un valsts noteiktās brīvdienās).

Īslaicīgi braukšanas ierobežojumi pavasara periodā

Atsaucoties uz Baltkrievijas Republikas Transporta un Komunikāciju Ministrijas 2017. gada 28. februārī izdoto rīkojumu Nr.3, no 2017. gada 15. marta līdz 2017. gada 25. aprīlim uz autoceļiem ieviesti pagaidu ass slodzes ierobežojumi smagajiem kravas transportlīdzekļiem. Ass slodzes robežas: no 6 līdz 9 tonnām.

Ierobežojumu karti skatīt šeit.

Īslaicīgie braukšanas ierobežojumi neattiecas uz:

  • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic pasažieru, dzīvu dzīvnieku, puķu, humanitārās palīdzības, betona un asfalta maisījumu pārvadājumus, kā arī ceļu uzturēšanai/remontam paredzētā bituma, bīstamo kravu, ātri bojājošos produktu, graudu, dzīvnieku barības un rapšu pārvadājumiem;
  • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic ceļu uzturēšanu, remontu un attīstību (būvniecību, renovāciju);
  • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic ārkārtas situāciju novēršanas pasākumus, kā arī transportlīdzekļiem, kuri iesaistīti negadījumu seku likvidēšanu.

Īslaicīgi braukšanas ierobežojumi vasaras periodā

Atsaucoties uz Baltkrievijas Republikas Transporta un Komunikāciju Ministrijas 2017. gada 28. februārī izdoto rīkojumu Nr.3, no 2017. gada 23. maija līdz 2017. gada 31. augustam uz autoceļiem ieviesti pagaidu ass slodzes ierobežojumi smagajiem kravas transportlīdzekļiem.

Balstoties uz iepriekš minēto, dienas laikā, no 2017. gada 23. maija līdz 31. augustam (plkst. 11:00 līdz 20:00 ieskaitot), gadījumos kad gaisa temperatūra pārsniedz +25°C, uz autoceļiem ar asfalta segumu noteikts kustības ierobežojums transportlīdzekļiem ar vienas ass noslogojumu virs 6t.

Īslaicīgie braukšanas ierobežojumi neattiecas uz:

  • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic pasažieru, dzīvu dzīvnieku, puķu, humanitārās palīdzības, betona un asfalta maisījumu pārvadājumus, kā arī ceļu uzturēšanai/remontam paredzētā bituma, bīstamo kravu, ātri bojājošos produktu, graudu, dzīvnieku barības un rapšu pārvadājumiem;
  • transportlīdzekļiem, kuri pārvadā dzīvnieku izcelsmes atkritumus reģenerācijai un/vai pārstrādei;
  • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic ceļu uzturēšanu, remontu un attīstību (būvniecību, renovāciju);
  • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic ārkārtas situāciju novēršanas pasākumus, kā arī transportlīdzekļiem, kuri iesaistīti negadījumu seku likvidēšanu.
  • maksas autoceļiem, kas uzskaitīti iepriekš minētā rīkojuma 2. pielikumā.

Pie autoceļiem novietotas informatīvas pagaidu ceļazīmes ar smalkiem ierobežojumu aprakstiem. Kravas transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas ierobežojumi, var novietot īpaši izveidotās autostāvvietās. Ierobežojumu laikā kravas autotransporta satiksme tiks nemitīgi uzraudzīta.

Augstāk minētie laika posmu ierobežojumi ieviesti tādēļ, ka augstā temperatūra ļoti būtiski ietekmē melno ceļu segumu saturošo organisko saistvielu stingrību, kā rezultātā pakļaujot ceļa segumu augstām ass slodzēm tas tiek deformēts.

Pakļaujot asfalta segumu lielām, transportlīdzekļu radītām, ass slodzēm tas sāk deformēties, kā rezultātā veidojas bedres, seguma nobīdes, ieliekumi, uz augšu izvirzīti pacēlumi, tukšumi zem seguma un dziļas dilumsliedes. Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus tika pieņemts lēmums ierobežot transporta plūsmu vasaras periodā, lai saglabātu neskartu ceļa segumu struktūru. Vēršam uzmanību, ka Baltkrievijā šāda prakse tiek pielietota vairāk kā 10 gadus. Šādus preventīvus pasākumus veic arī citas valstis ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem.

Ierobežojumi attiecas arī uz kravas transportu, kas pārvietojas bez kravas.