Baltkrievijas atļauju izmantošanas īpatnības (papildināts 10.08.2017)

Informējam, ka Kopējās komisijas laikā tika aktualizēts jautājums par Baltkrievijas atļauju izmantošanas īpatnībām un no Baltkrievijas puse ir sniegusi šādu informāciju:

 

  • ja tiek veikts starptautisks pārvadājums tranzītā caur Baltkrieviju, izmantojot Baltkrievijas vienreizējo atļauju, kas derīga tranzīta pārvadājumam ar autoceļu nodevas maksu, bet atrodoties Baltkrievijas teritorijā mainās pārvadājuma veids (uz divpusējo vai uz trešo valsti), izmantojot Baltkrievijas vienreizējo atļauju bez autoceļu nodevas maksas, tad nodevai ir jābūt apmaksātai. Mainoties pārvadājuma veidam, atbrīvojums no autoceļu nodevas stājas spēkā tajā brīdī, kad tiek iekrauta krava un noformēta attiecīgā Baltkrievijas atļauja, kas savukārt nevar kalpot par nodevas nemaksāšanas pamatu, iebraucot Baltkrievijā ar atļauju, kas derīga tranzīta pārvadājumam ar autoceļu nodevas maksu.

 

  • ja tiek veikts starptautisks pārvadājums tranzītā, šķērsojot Baltkrievijas teritoriju, neatkarīgi no kuras valsts tiek iebraukts Baltkrievijā, tad Baltkrievijas vienreizējā atļaujā, kas derīga tranzīta pārvadājumam, pie pirmās iebraukšanas Baltkrievijā jāaizpilda lauks “Туды”. Savukārt, šķērsojot Baltkrievijas teritoriju otro reizi - jāaizpilda lauks “Назад”.

 

  • ja veicot starptautisku pārvadājumu tika nepareizi aizpildīta Baltkrievijas vienreizējā atļauja bez autoceļu nodevas maksas, tad tiek uzskatīts, ka pārvadājums tiek veikts bez atļaujas un autoceļu nodeva ir jābūt apmaksātai. Autovadītājam par šo pārkāpumu tiek piemērots sods uz vietas, savukārt par uzņēmumam piemēroto sodu, pārvadātājs tiks informēts pie nākamās iebraukšanas Baltkrievijā. Tāpēc autovadītājam ieteicams uzreiz interesēties un nomaksāt arī uzņēmuma sodu, jo ir bijuši gadījumi, kad nākamajā reizē, iebraucot Baltkrievijā šim uzņēmuma sodam piemēro koeficientu 20.

 

  • ja veicot starptautisku pārvadājumu no Latvijas uz Krieviju ar kravas atmuitošanu Baltkrievijā, ir bijuši gadījumi, kad Baltkrievijas kontrolējošās institūcijas pieprasīja Baltkrievijas universālo atļauju. Latvijas – Baltkrievijas Kopējās komisijas sanāksmes laikā Baltkrievijas puse informēja, ka īstenojot šo pārvadājumu un izmantojot sākotnējo CMR pavadzīmi, ir nepieciešama Baltkrievijas vienreizējā atļauja, kas derīga tranzīta pārvadājumam. Tas ir atspoguļots šīs sanāksmes protokola 4. lapas beigās.