Baltkrievijas atļauju izmantošanas īpatnības

Informējam, ka veicot starptautisku pārvadājumu no Latvijas uz Krieviju ar kravas atmuitošanu Baltkrievijā, ir bijuši gadījumi, kad Baltkrievijas kontrolējošās institūcijas pieprasīja universālo atļauju. Latvijas – Baltkrievijas Kopējās komisijas sanāksmes laikā Baltkrievijas puse informēja, ka īstenojot šo pārvadājumu un izmantojot sākotnējo CMR pavadzīmi, ir nepieciešama Baltkrievijas tranzīta atļauja. Tas ir atspoguļots šīs sanāksmes protokola 4. lapas beigās.