latviski in english po russki
Biedrība "Autopārvadātāju Asociācija "Latvijas auto""

Biedrība "Autopārvadātāju Asociācija "Latvijas auto"" dibināta 1990.gadā, tā pārstāv 90 procentus Latvijas kravu pārvadātāju, nodrošinot tiem starptautisko konvenciju un nolīgumu sniegtās priekšrocības, organizējot starptautiskos pārvadājumus.

 

Autopārvadātāju Asociācijas "Latvijas auto"  adrese:
Grēdu iela 4a, 2.stāvs, Rīga, LV-1019

Telefons: 67389270
Fakss: 67389677

e-pasts: lauto@lauto.lv

interneta mājas lapa

 

1992.gadā "Latvijas Auto" kļuva par Starptautiskās Autopārvadātāju Asociācijas IRU biedru. "Latvijas Auto" ir TIR sistēmas garantētājs Latvijā. Šajā sistēmā strādā vairāk par 700 firmām, un līdz 2002.gadam Latvijas autopārvadātājiem ir izsniegtas vairāk nekā 690 000 TIR karnetes.

 

Biedrība "Autopārvadātāju Asociācija "Latvijas auto"" aktīvi iesaistās Latvijas pārvadātāju interešu aizstāvībā kā Latvijā, tā ārzemēs. "Latvijas Auto" aktīvi piedalās sarunās par atļauju kvotu noteikšanu pārvadājumiem uz ārvalstīm, kā arī ir iniciators, lai tiktu izstrādāti skaidri un saprotami pārvadājumu tirgus regulēšanas mehānismi. Vairāk kā 10 darbības gadu laikā ir nodibināti cieši kontakti ar citu valstu autopārvadātāju asociācijām, tiek veidoti dažādi sadarbības projekti, notiek kopēji semināri un konferences.

 

"Latvijas Auto" biedru rīcībā ir vairāk nekā 5500 mehānisko transporta līdzekļu, kas tiek izmantoti starptautiskajos pārvadājumos. Pēdējo gadu laikā autoparks ir strauji atjaunojies. Tā pēc izsniegto Eiropas Transporta Ministrijas Konferences atļauju statistikas, Latvija ir ceturtajā vietā Eiropā pēc izsniegto ETMK atļauju skaita "Euro 3" automašīnām.

 

(informācija no asociācijas interneta mājas lapas)

Aktuālās saites
Aktuāla tēma