Par bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikātu un bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apliecību derīguma termiņa pagarināšanu saistībā ar Covid-19

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2020. gada 25. martā parakstīja daudzpusējo nolīgumu M324. Nolīgums nodrošina to, ka bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti un bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apliecības, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 1. novembrim, ir derīgas bīstamo kravu pārvadāšanai nolīgumu parakstījušo ADR dalībvalstu teritorijās līdz 2020. gada 30. novembrim.” Sīkāka informācija par valstīm, kuras piemēro nolīgumā M324 noteiktās atkāpes, pieejama ANO mājaslapā: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html

Additional information: 
AttachmentSize
Daudzpusējais nolīgums M324
3.43 MB

Share this article