Finansiālā nodrošinājuma kalkulators

Ja nav neviena transportlīdzekļa jāapliecina 1800€ vai 9000€
3,5t
>3,5t
Finansiālais nodrošinājums EUR